Studiedag over de uitdagingen bij gerechtelijke incasso 

Heeft u bij gerechtelijke incasso zicht op het proces, grip op de kosten en inzage in de KPI’s? Heeft u vanuit een risk en compliance perspectief ook voldoende inzicht in geldstromen en de balans tussen kosten en opbrengsten? Kom naar de Intrum Studiedag op 27 juni 2023 in Woerden en vindt samen met ons oplossingen voor diverse vraagstukken. Schrijf u hier in.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

Bij Intrum genereren we waarde voor mensen, bedrijven, aandeelhouders en de samenleving als geheel. We worden gedreven door ons doel om de weg te leiden naar een gezonde economie en worden hierin gedreven door onze vier waarden, welke beschrijven wie we zijn en hoe we ons gedragen in ons dagelijkse werk.

Empathy

Onze onderneming is gericht op mensen en op het creëren van gedeelde waarden tussen bedrijf en maatschappij. Elke situatie is uniek en kent een eigen sociale en economische realiteit.

Wij streven ernaar om elk individu te begrijpen vanuit verschillende invalshoeken en om iedereen - zowel onze klanten als  opdrachtgevers en onze eigen medewerkers - met evenveel respect te behandelen. Op deze manier kunnen we extra waarde genereren en de diepere betekenis blootleggen van alles wat we doen op weg naar onze doelstellingen.

 • We luisteren aandachtig en proberen alles te begrijpen
 • We zijn flexibel en onbevooroordeeld
 • We zijn geduldig en bieden hulp

 

Ethics

Wij gaan verder dan wat van ons verwacht wordt. Meer nog, we zijn een voorbeeld in onze sector en beschikken over de mogelijkheid én verantwoordelijkheid om nieuwe standaarden te creëren en om de voordelen van credit management optimaal te belichten. Dit betekent dat we al onze klanten fair en eerlijk behandelen en alleen werken met bedrijven die onze waarden delen. Hiervoor werken we volgens de hoogste standaarden op het vlak van fair en eerlijk handelen bij alles wat we doen.

 • De maatschappij en respectvol ondernemen staan voorop;
 • We dragen de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat we doen;
 • We doen wat juist is, we leven volgens onze kernwaarden en gedragscode.

Dedication

Onze grootste kracht ligt in het enthousiasme en de betrokkenheid van onze medewerkers. Door hun inzet om vandaag een beetje beter te zijn dat we gisteren waren. We groeien als individuen en teams om zo verder gestalte te geven aan de toekomst van ons bedrijf. Om van meer toegevoegde waarde te zijn voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Verandering is een constante factor in onze wereld, stilstaan is geen optie.

 • Kennis en best-practices worden gemeenschappelijk gedeeld;
 • We zijn toegewijd aan en verantwoordelijk voor onze eigen ontwikkeling;
 • We zetten het stapje extra en geven nooit op.

Solutions

Wat écht telt, is wat we uiteindelijk bereikt hebben voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Ons vermogen om de beste oplossingen te bedenken en een echte win-win situatie te creëren, is wat ons onderscheidt in de markt. Door innovatief denken en doen, overstijgen we de verwachtingen en onderscheiden wij ons als opinieleiders in onze branche.

 • We richten ons op resultaten, niet op problemen;
 • We werken samen om innovatieve dienstverlening aan onze opdrachtgevers te kunnen bieden;
 • We gaan voor kwaliteit en professionaliteit.