Incassokosten

Heeft u een rekening niet op tijd betaald? Dan kunt u te maken krijgen met incassokosten. Dit zijn de kosten die het bedrijf of instantie (de schuldeiser) maakt om ervoor te zorgen dat de openstaande rekening betaald wordt. Lees hier meer over de regels voor het berekenen van incassokosten en bekijk het volledige overzicht van de maximale incassokosten per hoofdsom.

Regels incassokosten

De regels voor incassokosten zijn wettelijk vastgelegd in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit die op 1 juli 2012 officieel zijn ingegaan. Het doel van deze regels is om consumenten te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten.

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012

Hoeveel incassokosten u moet betalen is afhankelijk van het originele bedrag van de rekening (hoofdsom). De incassokosten worden namelijk berekend als percentage van de hoofdsom. En hoe hoger de hoofdsom, hoe lager het percentage.

Hoofdsom

Hoogte incassokosten (excl. btw)

Minimum incassokosten €40
Over de eerste €2500,- 15%
Over de volgende €2500,- 10%
Over de volgende €5000,- 5%
Over de volgende €190.000,- 1%
Over het meerdere 0,5%
Maximum incassokosten ​€6775

Rekenvoorbeelden incassokosten (eventueel te verhogen met BTW)       


Voorbeeld 1
Mevrouw Jansen heeft een openstaande rekening met een hoofdsom van EUR 150,-. Kijken wij naar bovenstaand tabel dan is de hoogte van de incassokosten 15% van € 2.500,- = € 22,50. Maar dit ligt onder het minimum bedrag voor incassokosten. Dus worden de minimale incassokosten van € 40,- bij mevrouw Jansen in rekening gebracht.

Voorbeeld 2:
Meneer Visser heeft een openstaande rekening met een hoofdsom van EUR 25.000,-. De hoogte van de incassokosten is in totaal € 1.025;
15% over € 2.500,- = € 375,- verhoogd met:
10% over € 2.500,- = € 250,- verhoogd met:
5% over € 5.000,- = € 250,- verhoogd met:
1% over € 15.000,- = € 150,-

Btw over incassokosten

Er mag in bepaalde gevallen btw worden gerekend over incassokosten. Hiervoor moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:  

  1. De openstaande rekening is door de schuldeiser uit handen gegeven, zoals aan een incassobureau of deurwaarder; en
  2. De schuldeiser is niet btw-plichtig. De schuldeiser kan de aan het incassobureau of de deurwaarder verschuldigde btw dan niet verrekenen. En mag dan wél btw rekenen over de incassokosten.

Als Intrum aan u de incassokosten meldt, dan is dat altijd inclusief btw (indien van toepassing).

De ’14-dagen brief”

Betaalt een consument een rekening niet op tijd? Dan moet er volgens de regels altijd een ’14-dagen brief’ worden gestuurd naar de klant. Hiermee krijgt de klant nog 14 dagen de tijd om te betalen, zonder bijkomende (incasso)kosten. Dit bericht mag worden verstuurd per post of e-mail. En door de schuldeiser zelf of het incassobureau of de deurwaarder aan wie de openstaande rekening uit handen is gegeven. In het bericht wordt ook uitgelegd wat de gevolgen zijn van niet op tijd betalen.

Is de openstaande rekening niet binnen de termijn betaald? Dan worden de incassokosten in rekening gebracht. Dit geldt ook wanneer er alleen een deel van de openstaande rekening binnen de termijn is betaald. En het andere deel, bijvoorbeeld met een betaalregeling, ná de termijn wordt betaald.

Voorbeeld 1: Mevrouw Jansen betaalt later
Mevrouw Jansen ontvangt eind april de ’14-dagen brief’ maar kan het bedrag niet meteen betalen. Zij laat de rekening liggen tot eind mei. Dan krijgt zij haar vakantiegeld, waarmee hij de rekening wilt betalen. In dit geval worden wél de incassokosten in rekening gebracht.

Voorbeeld 2: Meneer Visser spreekt een betaalregeling af
Meneer Visser ontvangt de ’14-dagen brief’ maar kan niet het hele bedrag ineens betalen. Hij belt naar Intrum en spreekt een betaalregeling af met 10 maandtermijnen. De eerste betaling doet hij vandaag. De medewerker van Intrum legt uit dat in dit geval wél de incassokosten in rekening worden gebracht.

Rekening op naam van bedrijf

Voor rekeningen op naam van een bedrijf zijn de regels over de hoogte van de incassokosten van 'regelend recht'. Dat wil zeggen dat deze regels gelden, tenzij partijen zelf andere afspraken hebben gemaakt hierover.

De ’14-dagen brief’ hoeft niet gestuurd te worden. Dit moet alleen als de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.