HBO afstudeerstage afdeling Finance

Voor Intrum, ’s-werelds grootste credit management organisatie, staat voor de vestiging in Nederland in 2019 een project gepland. Het project heeft betrekking op kwaliteitsmanagement en dan met name gericht op procesmanagement. Door middel van procesmodellering worden de bedrijfsprocessen op verschillende detailniveaus schematisch in kaart gebracht en opgenomen in een handboek.

Doel is om onze processen transparanter te maken, verbeterpunten te identificeren en bewerkingstijd en kosten te reduceren. Dit alles om onze productiviteit te verhogen. De bedrijfsprocessen worden opgenomen in een nieuw handboek dat middels ons intranet ter beschikking wordt gesteld aan alle medewerkers van Intrum.

Doel van het project is om de processen op een eenduidige wijze te communiceren binnen de organisatie, waarbij onderstaande punten onderdeel zijn van het project, te weten:

  • Inzichtelijk maken van de kosten per proces;
  • Identificeren van de ‘verborgen fabrieken’;
  • Optimaliseren van processen;
  • Duidelijkheid geven aan (nieuwe) medewerkers.

Per afdeling worden - o.a. door middel van deep dive sessies met de medewerkers - de processen in kaart gebracht en ter plekke in een gebruiksvriendelijk procesmanagement systeem uitgetekend.

Jouw profiel: 

  • Niveau HBO;
  • Kennis van Lean Six Sigma is een pré;
  • Affiniteit met credit management (systeem);
  • Affiniteit met proces management softwarepakketten;
  • Goede beheersing  van Word en Excel.