Intrum nieuws

Met iedere nieuwsbrief informeren wij u kort over nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op onze dienstverlening. Dit kunnen Intrum specifieke onderwerpen zijn. Maar ook geven wij graag een overzicht van relevante ontwikkelingen buiten Intrum.

Intrum wijzigt een deel van haar bankrekeningnummers

Wij stappen over op een nieuwe bank. Een deel van onze bankrekeningnummers zal daardoor wijzigen. Voor uw betalingen aan ons, de betalingen van ons aan u en voor de betalingen van uw klanten aan ons zullen wij nieuwe bankrekeningnummers in gebruik nemen. Lees hier wat dit betekent voor u en uw klanten.

Intrum introduceert informatie-uitwisseling via API

Voor het incasseren van uw openstaande facturen worden tussen uw en onze systemen gegevens uitgewisseld. Vanaf nu kan dit via een zogenoemde Application Programming Interface (API). Het automatiseren van de informatie-uitwisseling via API kan bijvoorbeeld handmatig ingerichte processen vervangen en de kans op fouten verkleinen. En doordat de informatie-uitwisseling automatisch gebeurt, beschikt u realtime over de juiste informatie. Denk bijvoorbeeld aan betaalinformatie of de status van een zaak. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Of hoort u graag meer over de voordelen van een API koppeling? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u hier graag meer over.

Intrum aangesloten op het Schuldenknooppunt

Op donderdag 28 januari 2021 is het Schuldenknooppunt van start gegaan. Via één centraal knooppunt kunnen schuldhulpverleners en schuldeisers vanaf nu digitaal communiceren. Snel, betrouwbaar, veilig en uniform. Mensen met financiële problemen worden zo sneller, beter en efficiënter geholpen bij het regelen van hun schulden. Ook de maatschappelijke kosten van schulden nemen af. Een initiatief gestart door de NVVK en de VNG, gerealiseerd met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Intrum is enthousiaste deelnemer van het Schuldenknooppunt.

Meer lezen over het Schuldenknooppunt?

Vroegsignalering door gemeenten

Het kabinet wil meer mensen met problematische schulden helpen. Daarom werkt zij samen met onder andere gemeenten aan het actieplan Brede Schuldenaanpak. Een van de genomen maatregelen gaat over vroegsignalering van problematische schulden. Een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening geeft gemeenten vanaf 1 januari 2021 de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Ook onderdeel van het actieplan Brede Schuldenaanpak is de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag overhouden om van te leven. De nieuwe wet maakt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. En het proces van beslaglegging wordt zo ingericht dat partijen beter op de hoogte zijn van elkaars beslagen.

Nieuwe wet helpt faillissementen te voorkomen

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpt vanaf 1 januari 2021 ondernemers om een akkoord met schuldeisers tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en faillissementen voorkomen. De rechter kan op basis van die wet een akkoord bevestigen, waardoor schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord gebonden zijn. Met deze nieuwe wet wilt het kabinet ondernemers ondersteunen in hun zoektocht naar oplossingen om een faillissement te voorkomen. Een onderwerp nu actueler dan ooit door de Covid-19 crisis. Meer lezen over de WHOA of het time-out-arrangement dat ondernemers helpt hiervan gebruik te maken?

 Kijk op de website van de Rijksoverheid of klik hier.