Lager Liquiditeitsrisico resulteert in hoger rendement

Het liquiditeitsrisico van uw organisatie is voor uw leveranciers belangrijk. Beschikking over voldoende liquide middelen bepaalt of u aan uw directe betalingsverplichtingen kunt voldoen. Met een laag risicoprofiel bent u in staat om beter zaken te doen en komt u over als een betrouwbare partij.

Het geld of liquide middelen zitten dan bijvoorbeeld vast in beleggingen die niet op korte termijn verhandeld kunnen worden, omdat ze vast staan of alleen tegen een minder gunstige prijs verkocht kunnen worden. Het liquiditeitsrisico is in zo’n geval groot.

Waarom is het liquiditeitsrisico belangrijk?
Het liquiditeitsrisico van een bedrijf waar u zaken mee gaat doen is belangrijk omdat u wil dat uw facturen op tijd worden voldaan. Een laag liquiditeitsrisico laat zien dat dit mogelijk is. Een laag liquiditeitsrisico is echter ook belangrijk voor de bedrijven die met u zaken willen doen. Ook zij willen zekerheid dat uw onderneming op korte termijn kan betalen. Ook andere partijen zullen naar het liquiditeitsrisico kijken voordat ze met u in zee gaan. Denk hierbij aan beleggers, banken en financiële instellingen.

Liquiditeitsrisico berekenen
De liquiditeit kunt u aflezen door de current ratio, de quick ratio of het nettowinstkapitaal te berekenen:

Current ratio: (vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen
Quick ratio: (vlottende activa + liquide middelen - voorraden) / kort vreemd vermogen
Nettowinstkapitaal: vlottende activa + liquide middelen – kort vreemd vermogen

Voor alle formules geldt dat hoe hoger de uitkomst, hoe beter dit is. Een current ratio van 1,5 is goed. Voor de quick ratio geldt dat een uitkomst van 1 of hoger goed is. Bij de berekening van het nettowinstkapitaal is een bedrijf liquide wanneer de uitkomst positief is.

Zorgen voor een laag liquiditeitsrisico
Er zijn een aantal dingen die u kan doen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf een laag liquiditeitsrisico heeft.

  • U heeft strak debiteurenbeheer. U gaat direct achter openstaande vorderingen aan wanneer een betalingstermijn is verstreken of u laat dit over aan een incassobureau.
  • U zorgt dat uw betalingstermijn op uw facturen niet langer is dan wettelijk is toegestaan, en u betaalt zelf uw facturen op tijd maar niet veel eerder. Zo heeft u meer geld in kas.
  • U kan meer liquiditeit creëren door openstaande vorderingen te verkopen aan bijvoorbeeld een incassobureau. U krijgt er wellicht minder geld voor dan de eigenlijke vorderingen, maar u heeft in één klap meer liquide middelen en bent hierdoor voor andere bedrijven een minder groot liquiditeitsrisico.

Wilt u hulp bij het verlagen van uw liquiditeitsrisico? Wij kunnen u helpen met advies en de liquiditeit van uw organisatie aanzienlijk verbeteren.