European Payment Report 2020 

De corona uitbraak heeft wereldwijd effect op de economie. Wat merken bedrijven daar nu al van en hoe zien zij de toekomst? Lees het in het European Payment Report 2020. Klik hier

Onderzoek wijst uit dat niet de liefde, maar geld sommige stellen bij elkaar houdt

Valentijnsdag is de meest romantische dag van het jaar, maar de liefde heeft binnen veel relaties plaats gemaakt voor financieel realisme. Uit onderzoek uitgevoerd door financieel dienstverlener Intrum blijkt dat sommige stellen het zich financieel gezien niet kunnen veroorloven om hun relatie te beëindigen, terwijl zij dit wel zouden willen.

Het is een onromantische boodschap die naar voren komt uit het European Consumer Payment Report, uitgegeven door financieel dienstverlener  Intrum. Uit de jaarlijkse enquête onder meer dan 24.000 mensen in 24 Europese landen is gebleken dat 17 procent van de respondenten het eens is met de stelling dat hun financiële situatie een reden is om hun relatie niet te beëindigen.

Liefde in Nederland

Van de Nederlandse respondenten heeft 15 procent aangegeven dat hun financiële situatie een reden is om hun relatie niet te beëindigen. Dit zijn vaker mannen (18%) dan vrouwen (12%). Het geldt voor één kwart van de respondenten tussen de 18 en 34 jaar. Voor 50-plussers ligt dit slechts op 10 procent. Het komt daarbij vaker voor bij respondenten met kinderen (19%) dan respondenten die geen gezin hoeven te onderhouden (14%).

“Het komt tegenwoordig veel voor dat iemand niet in staat is om een eigen woonruimte te betalen. Dit kan ervoor zorgen dat stellen noodgedwongen bij elkaar blijven”, zegt Carlijn Hofland, directeur marketing en communicatie van Intrum Nederland. “Het voortbestaan van relaties wordt daarbij ook beïnvloed door de inkomensverdeling tussen de beide partners. Wanneer jouw partner de kostwinnaar is, kan dit jou doen besluiten om bij jouw partner te blijven. Het  beëindigen van een relatie kost daarbij ook geld en brengt emotionele pijn met zich mee, aspecten die van invloed zijn op de beslissing.”

Oude liefde roest niet

Uit het onderzoek is verder gebleken dat de relatie van één op de vijf mannen wel eens is stuk gelopen door hun financiële situatie. Dit geldt voor slechts 8 procent van de vrouwen. Het mislukken van een liefdesrelatie als gevolg van de financiële situatie komt veel vaker voor bij jongeren tussen de 18-24 jaar (28%) dan bij ouderen. Bij 65 plussers is dit zelfs voor maar 5 procent van de respondenten het geval geweest.  

“We adviseren mensen met financiële problemen om zo snel als mogelijk contact op te nemen met de schuldeiser. Dit om samen tot een oplossing te komen en te voorkomen dat relaties te lijden hebben onder de financiële situatie’, geeft Carlijn aan.

Hoe staat het met de liefde in de rest van Europa?

Binnen Europa zijn er grote verschillen. Frankrijk (23%), Spanje (21%) en Engeland (19%) scoren boven het Europees gemiddelde (17%), wanneer het gaat om liefdesrelaties die niet beëindigd worden vanwege de financiële situatie. In de Baltische staten ligt het percentage echter aanzienlijk lager. Zo geeft slechts 8 procent van de respondenten uit Estland aan dat geldzaken een reden zijn om de relatie niet te beëindigen.

Mijn financiële situatie is een reden geweest om een relatie niet te beëindigen

Eens met de stelling, top 5 hoog Eens met de stelling, top 5 laag
1.        Frankrijk 23% 1.        Estland 8%
2.       Spanje 21% 2.       Tsjechië 10%
3.       Engeland 19% 3.       Litouwen 11%
4.       Griekenland 17% 4.       Denemarken 12%
5.       Slowakije 16% 5.       Noorwegen 12%

 

Mijn financiële situatie is de reden geweest voor het mislukken van een liefdesrelatie

Eens met de stelling, top 5 hoog Eens met de stelling, top 5 laag
1.        Griekenland 25% 1.        Estland 7%
2.       Spanje 20% 2.       Tsjechië 9%
3.       Engeland 20% 3.       Denemarken 10%
4.       Polen 19% 4.       Zwitserland 11%
5.       Hongarije 19% 5.       Oostenrijk 11%

Over het European Consumer Payment Report

Het European Consumer Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig is uitgevoerd in 24 Europese landen gedurende september 2018. We hebben hiervoor 24.401 consumenten bevraagd. Dit om inzicht te verkrijgen in het dagelijks leven van Europese consumenten; o.a. naar hoe ze hun geld uitgeven en hoe ze hun huishoudelijke financiën beheren. Aan het rapport voor Nederland hebben 1.002 consumenten meegedaan.

Het volledige rapport kunt u hier gratis downloaden.

Contact person

Woordvoerder

Carlijn Hofland

Director Marketing & Communications

+31 6 17 119 364

carlijn.hofland@intrum.com