Intrum Justitia AB, Interim Report January-June 2017

  • De fusie met Lindorff is geïmplementeerd op 27 juni, 2017. Dit is de reden Lindorff dat niet is opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening van het tweede kwartaal van 2017, maar alleen op de balans van 30 juni, 2017. In verband met de fusie heeft Intrum Justitia besloten haar Noorse business units te verkopen. Lindorff verkoopt haar business units in Zweden, Finland, Denemarken en Estland. Als gevolg hiervan zijn Intrum Justitia’s Noorse business units als beëindigde bedrijfsactiviteiten gerapporteerd voor het tweede kwartaal en vergelijkingsperiode.
  • Op pagina’s 9-11 van het kwartaalverslag wordt de ontwikkelingvan de samengevoegde groep becommentarieerd op pro forma basis en berekend alsof Lindorff in de interim-periode en in de vergelijkende cijfers in de Groep was opgenomen. De te verkopen business units worden voor het tweede kwartaal van 2017 en de vergelijkingsperioden pro forma gerapporteerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten.
  • De geconsolideerde netto omzet van voor het tweede kwartaal van 2017 bedroeg SEK 1.796 M (1.421 M). De pro forma netto omzet bedroeg SEK 3.205 M (2.565 M)
  • Het bedrijfsresultaat (EBIT), exclusief eenmalige posten (NRI’s) bedroeg SEK 639 M (467 M). Op basis van pro forma bedroeg de EBIT, exclusief NRI’s 1.059 M (941 M).
  • De nettowinst voor het kwartaal bedroeg SEK 98 M (354 M) en de winst per aandeel bedroeg SEK 1,32 (4,85). Op pro forma basis bedroeg de netto-winst SEK -17 M (468 M).
  • Cashflow van operationele activiteiten bedragen SEK 703 M (686 M).
  • De boekwaarde van de purchased debt, exclusief de purchased debt van Lindorff, is met 45 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016. De uitgaven voor de investeringen in purchased debt tijdens dit kwartaal bedroegen SEK 835 M (545). Het rendement op de purchased debt was 20 procent (20). Op pro forma basis is de gerapporteerde waarde van de aangekochte schuld met 31 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016. Op pro forma bedroegen ook de kwartaalbeleggingen in aangekochte schulden SEK 1.287 M (934) en was het rendement op purchased debt 17 procent (19).
  • De netto omzet van het kwartaal over de Credit Management diensten steeg met 18 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van vorig jaar, met een operationele marge van 26 procent (26) exclusief NRI’s. Op pro forma basis steeg de omzet van Credit Management met 26 procent en de operationele marge bedroeg 30 procent (33) exclusief NRI’s.
  • In verband met de fusie met Lindorff, heeft Intrum Justitia de uitstaande schuld van Intrum Justitia en Lindorff succesvol geherfinancierd door obligaties uit te geven voor circa EUR 3 miljard tegen een gemiddelde rentevoer van 2,85 procent.

Aantekening van de President en CEO Mikael Ericson

In het tweede kwartaal van 2017 hebben we de fusie met Lindorff succesvol afgerond, waardoor we ons doel behaald hebben en de toonaangevende speler in ons segment met een unieke diversificatie en marktpositie zijn. Samen met Lindorff hebben we nu een platform gecreëerd om de groei en de winstgevendheid in de komende jaren te versnellen. Hoewel het concurrentieonderzoek van de EU resulteerde in hogere eisen voor concessies in de Scandinavische landen dan we aanvankelijk hadden beoordeeld, blijft de industriële logica achter de fusie en het potentieel om significante waarde te genereren behouden. Eind juni hebben we ook aanzienlijke vooruitgang geboekt voor het samengevoegde bedrijf toen we de Groep geherfinancierd hebben tegen aanzienlijk lagere toekomstige kosten dan oorspronkelijk werd geschat. We hebben ook een nieuw Group Management benoemd en ik ben ervan verzekerd dat we nu het leiderschap hebben om het potentieel van het samengevoegde bedrijf de komende jaren te kunnen bereiken.

Financieel hebben we in het tweede kwartaal van 2017 een gunstige ontwikkeling ondergaan. Voor Intrum Justitia, exclusief Lindorff en beëindigde activiteiten, behaalden we een stijging van ons bedrijfsresultaat, exclusief eenmalige posten, van 37 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zowel de Financial Services als de Credit Management Diensten hebben bijgedragen aan deze stijging, waarbij de purchased debt vooral sterke ontwikkelingen ondervond met sterke investeringen en sterke inzameling, waardoor het rendement op purchased debt van ongeveer 20 procent van het kwartaal resulteerde.

Pro forma, inclusief Lindorff maar met uitzondering van beëindigde activiteiten, hebben we ook een goede ontwikkeling ervaren. De omzet steeg met 25 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, waarbij zowel Financial Services als Credit Management Diensten bijna gelijke groei hebben behaald. De investeringen in purchased debt over de afgelopen twaalf maanden bedroegen SEK 7 miljard, en in het tweede kwartaal hebben we twee aanvullende overnames in Roemenië en Italië gedaan. We zien voortdurend een goed aanbod in de schulden protfolio’s, evenals als mogelijkheden voor nieuwe acquisities binnen credit management.

In mei publiceerden we onze jaarlijkse 'European Payment Report' enquête in het kader van onze inspanningen in duurzaamheid en een goede economie. Dit weerspiegelde onder meer een negatieve trend in de betalingen aan het midden- en kleinbedrijf, wat resulteerde in een lagere groei en minder nieuwe dienstverleningen. Intrum Justitia help met het adresseren van dit probleem van de maatschappij door middel van informatie en contacten met politici en ook door diensten aan te bieden aan kleine en middelgrote bedrijven om hun kasstroom te verbeteren.

Intrum Justitia begint aan de tweede helft van het jaar met de kracht en de vastberadenheid om klanten de meest competitieve oplossingen in kredietbeheer en financiële diensten aan te bieden. Door de fusie met Lindorff breiden we onze mogelijkheden uit om ons klantenaanbod in verschillende dimensies te ontwikkelen. In combinatie met een voortdurende sterke markt zie ik dan ook een aanzienlijke potentie m.b.t. het bereiken van een winstgevende groei in de komende jaren. Tijdens het vierde kwartaal zijn we van plan de strategieën van de Groep voor de komende jaren te verduidelijken.

Presentatie van het Interim Rapport

Het eindverslag en de presentatiematerialen zijn beschikbaar op www.intrum.com/Investorrelaties. President & CEO Mikael Ericson en CFO Erik Forsberg zullen op 25 juli, vanaf 9:00 CET, het rapport op een teleconferentie opnemen. De presentatie kan worden gevolgd op www.intrum.com en / of www.financialhearings.com. Om telefonisch te participeren, bel +46 8 566 427 00 (SE) of +44 20 300 898 07 (UK).