De klant en zijn privacy staan centraal

Het gecombineerde credit management bedrijf Intrum Justitia & Lindorff voert doelbewust een sociaal maatschappelijk incassobeleid. We gaan altijd rechtmatig en op een structurele manier om met persoonlijke gegevens. In ons beleid is dataprotectie een essentieel onderdeel.

Het gecombineerde credit management bedrijf Intrum Justitia & Lindorff voert doelbewust een sociaal maatschappelijk incassobeleid. Dit beleid is gericht op preventie van problematische schulden en het op een sociale en verantwoorde manier oplossen van schulden. We gaan altijd rechtmatig en op een structurele manier om met persoonlijke gegevens. In ons beleid is dataprotectie een essentieel onderdeel.

“Tot enkele jaren geleden hebben wij dataproducten gevoerd, maar in lijn met ons sociaal verantwoorde incassobeleid en wetgeving rondom privacy voeren we deze producten al lang niet meer. We kiezen voor een meer mensgerichte aanpak van vorderen en zijn al enige tijd bezig met het aanpassen van onze bedrijfsprocessen”, aldus Rick Terra, Managing Director van het gecombineerde Intrum Justitia en Lindorff. “We focussen op het oplossen van de schuldensituatie van de klant met een betalingsachterstand. We gebruiken data uitsluitend voor interne doeleinden gericht op het oplossen van de schuld.”

Strakkere wet,- en regelgeving omtrent betalingsgegevens zouden wij toejuichen om de consument beter tegen wanpraktijken te beschermen.