Doel, missie en visie

Als de onbetwiste marktleider is het ons doel om een bijdrage te leveren aan een gezonde economie.

Doel

Bijdragen aan een gezonde economie

In onze geglobaliseerde economie zien we het als grote sterkte dat Intrum aanwezig is in 24 landen. Binnen deze 24 landen hebben we expertise van lokale wetten, voorschriften en industriestandaarden. Ons gecombineerde wereldwijde aanbod met lokale kennis stelt ons in staat om de situatie van onze opdrachtgevers en hun klanten te begrijpen. Via ons aanvullende netwerk van 160 partners zijn onze oplossingen overal ter wereld beschikbaar.

Intrum leidt de weg naar een gezonde economie, voor individuen, bedrijven en voor de samenleving. Wij stellen dat het op tijd betaald krijgen voor bedrijven en organisaties een eerste vereiste is voor verdere groei en ontwikkeling. Tegelijkertijd, op individueel niveau, vormt een gezonde economie de basis voor een kwalitatief goed leven en schept het mensen kansen om hun dromen en doelen te bereiken.

 

Missie

We helpen bedrijven succesvol te zijn door voor hun klanten te zorgen.

Via Intrum's betaaloplossingen en credit managementdiensten helpen we bedrijven met het ontvangen van hun uitstaande gelden.

We bedienen ongeveer 80.000 organisaties, onze opdrachtgevers, om te groeien door voor hun klanten te zorgen. Onze focus is om gedeelde waarde te creëren voor het bedrijfsleven en de samenleving. Beiden moeten profiteren van het feit dat bedrijven op tijd worden betaald en daarnaast dat er minder schulden ontstaan. Bij Intrum willen we een blijvende bijdrage leveren: we zien onszelf als partner van bedrijven, overheden en andere belanghebbenden in het creëren van een gezonde economie.

Intrum heeft kantoren in 25 landen en daarnaast met een groot netwerk van partners. Zo  kunnen we grote en kleine bedrijven en organisaties over de hele wereld bijstaan. Op basis van consumenteninzichten begrijpen we individuen, verschillende perspectieven en situaties. We behandelen anderen altijd met waardigheid en respect. Dit geldt voor onze opdrachtgevers en hun klanten, maar ook voor onze collega's. Op basis van deze waarden streeft Intrum naar vertrouwensrelaties en langetermijnrelaties met onze opdrachtgevers.

Intrum werd in 2017 opgericht toen twee bedrijven - Intrum Justitia en Lindorff - fuseerden. Als één bedrijf bieden we slimme en efficiënte processen en oplossingen met een hoge mate van service en hoge ethische normen en waarden. Met onze expertise en wereldwijde dekking is Intrum de onbetwiste marktleider.

Visie

Vertrouwd en gerespecteerd worden door iedereen die krediet verschaft en krijgt.

Onze markt leidende positie brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ons werk kan alleen worden uitgevoerd als we erin slagen om het vertrouwen van onze opdrachtgevers en klanten te behouden. Intrum gaat verder dan compliance alleen, ethische behandeling vormt de kern van wie we zijn en wat we doen. We streven ernaar om te voldoen aan de hoogste normen in alles wat we doen, met een sterke professionaliteit en verantwoordelijkheid voor onze acties.

Onze visie is dat Intrum wordt vertrouwd en gerespecteerd door iedereen die krediet verleent en ontvangt. Met oplossingen die groei genereren en klanten helpen om schuldenvrij te worden. Door het creëren van gedeelde waarden voor individuen, bedrijven en de samenleving bereiken we dit.