Ik ben het oneens met de schuld

Het openstaande bedrag is onjuist

Wat kan ik doen?

Ik ben het niet met het openstaande bedrag eens.

Neem zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice. Leg bij het contact met u uit waarom u het niet eens bent met de schuld. We zullen de situatie aan de oorspronkelijke schuldeiser voorleggen en het incassoproces stilleggen tot we duidelijkheid hierover hebben. Het incassoproces wordt voortgezet als uw betalingsverplichting wordt bevestigd. 


Wat kan ik doen?

Ik heb deze schuld al betaald.

Controleer de status van uw openstaande rekening door in te loggen op de portal. Wij willen u eraan herinneren dat het tot 3 werkdagen kan duren voordat er een betaling in ons systeem verwerkt is en op de portal zichtbaar is. Heeft u de openstaande rekening bij onze opdrachtgever betaald? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Betalen aan onze opdrachtgever is namelijk niet meer mogelijk.


Wat kan ik doen?

Dit is niet mijn openstaande rekening, wat zal ik doen?

Neem alstublieft zo snel mogelijk contact op met één van onze medewerkers. Tijdens het contact verzoeken wij u vriendelijk om duidelijk te maken waarom u het niet eens bent met uw vordering. Houdt u er rekening mee dat het incassotraject doorloopt en gemaakte afspraken niet komen te vervallen.