Let op: vals sms-bericht 

Wij waarschuwen voor een vals sms-bericht waarin Intrum genoemd wordt. Het bericht is afkomstig van een onbekend telefoonnummer (vb. 5638324383372522). Klik niet op een link in het bericht en verwijder het sms-bericht. Wij hebben melding gemaakt van het valse bericht. 

BKR registratie

Heeft u een vraag over uw BKR-registratie?

Indien u van mening bent dat uw BKR registratie niet klopt kunt u ook een e-mail sturen naar bkr@intrum.com. Stuur in dat geval de volgende documenten mee zodat we uw vraag snel kunnen behandelen:

  • Het referentienummer/kenmerk van Intrum of het rekeningnummer dat bij Intrum in behandeling is of geweest is
  • Kopie van uw legitimatiebewijs
  • Kopie van een volledige en recente uitdraai van het BKR. U kunt de uitdraai met gegevens die het BKR van u heeft hier opvragen
  • Duidelijke onderbouwing waarom de BKR registratie volgens u niet juist is of disproportioneel is. Dit aangevuld met onderbouwende stukken/bewijs.