Bereikbaarheid feestdagen:  

05 december, gesloten vanaf 16.00 uur
24 december, gesloten vanaf 14.00 uur
31 december, gesloten vanaf 14.00 uur

De online portal staat 24/7 tot uw beschikking. 

 

Klachtenprocedure

Lees hier meer over de klachtenprocedure van Intrum

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. In de bevestiging wordt aangegeven dat wij binnen 15 werkdagen inhoudelijk zullen reageren. Als blijkt dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover (schriftelijk) bericht.

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht door Intrum Justitia, meld dit dan na ontvangst van onze schriftelijke reactie bij het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID). Het KIGID is een onafhankelijk instituut dat de klachten over de leden van de NVI conform de geschillenregeling afhandelt en erop toeziet dat de leden zich houden aan de opgestelde keurmerkcriteria. Volledigheidshalve willen wij opmerken dat het KIGID geen uitspraken kan/zal doen omtrent de terechtheid van ingestelde vorderingen. Informeer eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen. 

Wilt u een klacht indienen over onze werkwijze? Ga dan naar het klachtenformulier.