Klachtenprocedure

Lees hier meer over de klachtenprocedure van Intrum

Een klacht, wat nu?

Wij willen onze dienstverlening aan u blijven verbeteren. Dit doen we onder andere door klachten met aandacht en zorg af te handelen. Vindt u dat wij een fout hebben gemaakt of dat wij u niet goed hebben geholpen? Laat het ons weten en we zullen de klacht voor u onderzoeken en oplossen. Zo bent u geholpen en kunnen wij er zelf weer van leren.

Nadat wij uw klacht ontvangen, krijgt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Binnen vier weken ontvangt u een antwoord op uw klacht. Lukt het ons toch niet om u binnen deze vier weken een antwoord te geven? Dan laten wij dit uiteraard aan u weten.

U krijgt van ons een eerlijk en compleet antwoord. Als u het niet eens bent met ons antwoord, kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: “KIFID”).

Als u kiest voor toezending van uw klacht via post of email, dan kunt u de brief o.v.v. de referentie of ons kenmerk richten aan:

Intrum
t.a.v. Klachtenmanagement
Postbus 36161
1020 MD  Amsterdam 
klachten@intrum.nl

Uiteraard kunt u uw klacht ook via onderstaand klachtenformulier aan ons toesturen.

 

KIFID

Voor klachten over vorderingen die vallen onder de AFM-licentie kunt u zich wenden tot  het KIFID. Het gaat dan om vorderingen van een financiële dienstverlener zoals een bank of een bedrijf waar u iets heeft gekocht op afbetaling. Het KIFID neemt uw klacht pas in behandeling nadat u eerst de klachtenprocedure van Intrum heeft doorlopen. Ze kunnen dus alleen worden ingezet voor een “second opinion”.