Phishing via sms en telefoongesprekken 

12-06-2019: Vandaag zijn er phishing sms-berichten verstuurd uit naam van Intrum Justitia. In de sms wordt de ontvanger gevraagd om direct te betalen om een beslagprocedure te voorkomen. Deze sms-berichten zijn vals en wij willen u uitdrukkelijk waarschuwen om niet op de link in het bericht te klikken. 

12-06-2019: Wij ontvangen berichten dat mensen gebeld worden door personen die zich voordoen als medewerkers van 'Intrum Justitia'. Op dreigende toon wordt daaropvolgend een directe betaling geëist. 
Let op: dit zijn geen telefoongesprekken vanuit Intrum. Hier is sprake van fraude (phishing). 

Meer lezen over het sms-bericht of de telefoongesprekken. Klik dan hier.

Klachtenprocedure

Lees hier meer over de klachtenprocedure van Intrum

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. In de bevestiging wordt aangegeven dat wij binnen 15 werkdagen inhoudelijk zullen reageren. Als blijkt dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover (schriftelijk) bericht.

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht door Intrum Justitia, meld dit dan na ontvangst van onze schriftelijke reactie bij het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID). Het KIGID is een onafhankelijk instituut dat de klachten over de leden van de NVI conform de geschillenregeling afhandelt en erop toeziet dat de leden zich houden aan de opgestelde keurmerkcriteria. Volledigheidshalve willen wij opmerken dat het KIGID geen uitspraken kan/zal doen omtrent de terechtheid van ingestelde vorderingen. Informeer eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen. 

Wilt u een klacht indienen over onze werkwijze? Ga dan naar het klachtenformulier.