Valse berichten 

15-08-2019: Vandaag zijn er valse sms-berichten verstuurd uit naam van Intrum Justitia. In de sms wordt de ontvanger gevraagd om direct te betalen om inbeslagname te voorkomen. Deze sms-berichten zijn vals en wij willen u uitdrukkelijk waarschuwen om niet op de link in het bericht te klikken. Hier is sprake van fraude (phishing). U kunt hiervan melding maken bij de Fraude Helpdesk.

Meer informatie over het sms-bericht? Klik dan hier

15-08-2019: Wij ontvangen verontrustende berichten van personen die gebeld worden door een partij die zich voordoet als 'Intrum Justitia' en op dreigende wijze om een betaling vraagt om inbeslagname te voorkomen. Hier is sprake van fraude (phishing). Verbreek alstublieft de verbinding en zoek bij twijfel contact met Intrum via info.klanten@intrum.com. 
 

Klachtenprocedure

Lees hier meer over de klachtenprocedure van Intrum

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. In de bevestiging wordt aangegeven dat wij binnen 15 werkdagen inhoudelijk zullen reageren. Als blijkt dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover (schriftelijk) bericht.

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht door Intrum, meld dit dan na ontvangst van onze schriftelijke reactie bij het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID). Het KIGID is een onafhankelijk instituut dat de klachten over de leden van de NVI conform de geschillenregeling afhandelt en erop toeziet dat de leden zich houden aan de opgestelde keurmerkcriteria. Volledigheidshalve willen wij opmerken dat het KIGID geen uitspraken kan/zal doen omtrent de terechtheid van ingestelde vorderingen. Informeer eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen. 

Wilt u een klacht indienen over onze werkwijze? Ga dan naar het klachtenformulier.