Investor in Customers 

Wij vinden het belangrijk om te leren van uw ervaringen. Daarom hebben wij Investor in Customers gevraagd om onderzoek te doen naar onze dienstverlening. Ontvangt u een e-mail om de vragenlijst in te vullen? Dan hopen wij dat u meedoet. Het invullen van de online vragenlijst is anoniem en duurt 5 tot 10 minuten. Nog vragen? Stuur dan een e-mail naar marketingnl@intrum.com.

Klachtenprocedure

Lees hier meer over de klachtenprocedure van Intrum

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. In de bevestiging wordt aangegeven dat wij binnen 15 werkdagen inhoudelijk zullen reageren. Als blijkt dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover (schriftelijk) bericht.

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht door Intrum Justitia, meld dit dan na ontvangst van onze schriftelijke reactie bij het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID). Het KIGID is een onafhankelijk instituut dat de klachten over de leden van de NVI conform de geschillenregeling afhandelt en erop toeziet dat de leden zich houden aan de opgestelde keurmerkcriteria. Volledigheidshalve willen wij opmerken dat het KIGID geen uitspraken kan/zal doen omtrent de terechtheid van ingestelde vorderingen. Informeer eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen. 

Wilt u een klacht indienen over onze werkwijze? Ga dan naar het klachtenformulier.