Let op: vals sms-bericht 

Wij waarschuwen voor een vals sms-bericht waarin Intrum genoemd wordt. Het bericht is afkomstig van een onbekend telefoonnummer (vb. 5638324383372522). Klik niet op een link in het bericht en verwijder het sms-bericht. Wij hebben melding gemaakt van het valse bericht. 

Algemene Voorwaarden.

De informatie op deze website en die van alle aan Intrum gelinkte bedrijven, is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden met betrekking tot Intrum, haar dochterondernemingen en partners en de diensten die zij aanbieden. Het vormt geen aanbod om effecten te verkopen en er mag niet op worden vertrouwd in verband met een beleggingsbeslissing.

De informatie op deze website wordt verstrekt 'zoals deze is', zonder garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Alle dergelijke impliciete voorwaarden en garanties worden hierbij uitgesloten.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Intrum niet aansprakelijk zal zijn voor enig direct, indirect of gevolgschade als gevolg van het gebruik van de informatie en het materiaal op deze website, of enige andere gekoppelde website, inclusief, zonder beperking, enig verlies van winst, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of anderszins, zelfs als wij uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Andere sites die mogelijk worden vermeld of gelinkt op deze website staan niet onder controle van Intrum. Dienovereenkomstig kan Intrum geen verklaring afleggen over de inhoud van deze sites naar u toe, noch kan het feit dat Intrum u deze lijst heeft gegeven dienen als een goedkeuring door Intrum van een van deze sites. Intrum biedt deze links als een gemak voor u aan.

Toestemming wordt verleend om materialen van deze website te downloaden en af te drukken met het doel van bekijken, lezen en bewaren voor referentie. Elke andere kopie, distributie of wijziging van materialen op deze site, zowel in elektronische als in gedrukte vorm, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Intrum, is ten strengste verboden.

Er zijn inherente gevaren bij het gebruik van software die op internet wordt gevonden, en Intrum waarschuwt u ervoor ervoor te zorgen dat u het risico volledig begrijpt voordat u software van internet ophaalt.

De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen gelden alleen voor zover toegestaan ​​door de wet.

Copyright © 2001-2024 Intrum AB Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht op het materiaal op deze website behoort toe aan Intrum AB, dochterondernemingen of haar licentiegevers.

Bepaalde verklaringen in de uitgegeven persberichten zijn toekomstgerichte verklaringen. Verklaringen die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Bovendien zijn woorden als "verwacht", "anticipeert", "gelooft", "plant", "leiding" en soortgelijke uitdrukkingen bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Al dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de redelijke verwachtingen van Intrum op het moment dat ze worden gedaan. Toch zijn toekomstgerichte verklaringen geen garantie voor toekomstige prestaties, omdat ze risico's, onzekerheden en aannames met zich meebrengen die onjuist kunnen blijken te zijn en die de werkelijke resultaten en ervaringen van Intrum materieel kunnen doen verschillen van de verwachte resultaten of andere verwachtingen die worden uitgedrukt in dergelijke toekomstgerichte verklaringen.

De risico's, onzekerheden en aannames die de prestaties van Intrum kunnen beïnvloeden, omvatten: de mogelijkheid dat economische of andere omstandigheden kunnen leiden tot een vermindering van de vraag naar Intrum-producten en -diensten wereldwijd. Intrum's vermogen om met succes zijn groeiplan uit te voeren, inclusief het vermogen om zijn financiële flexibiliteitsdoelstellingen te bereiken op voorwaarden zoals Intrum voorziet; veranderingen in de CMS-industrie en -markten, waaronder veranderingen in de voorkeuren van klanten voor diensten/producten; concurrentiedruk die kan leiden tot prijsverlagingen en/of verlies van marktaandeel; risico's verbonden aan investeringen en operaties in het buitenland, inclusief buitenlandse economische omstandigheden, wisselkoersschommelingen, regelgeving en culturele factoren; Intrum's vermogen om recente en toekomstige acquisities, allianties en investeringen met succes te integreren; Intrum's vermogen om zijn gepatenteerde informatie en technologie met succes te beschermen; het mogelijke verlies van belangrijke bedrijfsmiddelen, waaronder gegevenscentrumcapaciteit, of onderbreking van telecommunicatielinks of stroombronnen; veranderingen in de wetgeving, boekhouding, regelgeving en commerciële omgeving die van invloed zijn op het vermogen van Intrum om gegevens te verzamelen, beheren, aggregeren en gebruiken; Intrum's vermogen om sleutelmedewerkers aan te trekken en te behouden; en de concurrentie-implicaties die de conversie naar de euro kan hebben op de prijsstelling en marketingstrategieën van Intrum.

Intrum heeft geen verplichtingen om enige toekomstgerichte verklaringen bij te werken om toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden te weerspiegelen.

Persoonlijk identificeerbare informatie We zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verzamelen zonder uw kennis en een voldoende wettelijke grond, noch zullen we dergelijke gegevens verkopen of verhuren. Om u een specifiek product, service of informatie te kunnen bieden of een transactie te verwerken, kunnen we u vragen om uw persoonlijk identificeerbare informatie. Deze informatie kan bijvoorbeeld uw naam, functie, verzendadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummers en/of telefaxnummers omvatten. Persoonlijk identificeerbare informatie wordt alleen verzameld wanneer dat nodig is om een product, service of informatie te verstrekken, een transactie te verwerken, of als u het aan ons indient voor andere doeleinden, bijvoorbeeld bij het solliciteren naar werk. Om meer te lezen over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken, lees onze privacy policy.