Uw privacyrechten

Wij vinden het belangrijk dat u begrijpt welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij dat doen en wat uw rechten zijn. Daarom raden wij u aan Intrums Privacy Statement te lezen. Hierin vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Intrum.

1. Uw rechten

Wij verwerken uw persoonsgegevens volledig volgens de voorschriften van de Algemene verordening gevensbescherming (AVG). In deze wet zijn uw rechten rond deze verwerking vastgelegd. Zo kunt u informatie opvragen over:
• waarom wij uw persoonsgegevens verwerken;
• welke persoonsgegevens wij verwerken;
• met wie wij uw persoonsgegevens uitwisselen;
• hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.

Privacy Statement

Mocht u informatie over uw privacy bij ons op willen vragen, wijzigen of laten verwijderen? Vul dan onderstaand formulier in. 

2. Vaststellen van uw identiteit

Als u een verzoek indient controleren we eerst uw identiteit. Voor het uitvoeren van deze controle kunnen wij contact met u opnemen. Dit doen we om er zeker van te zijn dat we de juiste persoonsgegevens in kaart brengen en dat we uw persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer u een verzoek indient namens een ander, zullen we ook eerst uw identiteit controleren en onderzoeken of u bevoegd bent om namens die andere persoon op te treden.

Zonder deze controles kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen. Zorgvuldigheid en de bescherming van uw gegevens of de gegevens van een andere betrokkene staan hierin centraal.

3. Wanneer hoort u iets van ons?

U ontvangt binnen 30 dagen een reactie van ons. Als we veel aanvragen tegelijk ontvangen of sprake is van hele ingewikkelde aanvragen , kan deze termijn met maximaal twee maanden worden verlengd. Dit laten wij uiteraard aan u weten.

Onze reactie kunt u op de volgende manieren verwachten:
• Wij sturen een e-mail met een link naar een veilige internetpagina waar u de gevraagde informatie kunt terugvinden.
• Wij sturen een brief met de gevraagde informatie.

4. Vul onderstaand formulier in om uw aanvraag te doen

 

Wilt u een datalek melden? Klik dan hier. 

Er is sprake van een datalek als er onbedoeld persoonsgegevens zijn vernietigd, kwijtgeraakt, veranderd of verstrekt. Ook is sprake van een datalek als er ‘ongeoorloofde toegang is geweest tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens’ (denk aan onbedoelde inzage door iemand die daartoe niet gemachtigd was). Daarbij maakt het niet uit of dit per ongeluk of expres is gebeurd.