Voorbeelden valse e-mails

Hier vindt u de meest recente valse e-mails waarin de naam van Intrum onterecht gebruikt is. Als uw e-mail hierbij staat is deze niet echt. Klik in dat geval niet op links in de e-mail en verwijder de e-mail van uw computer. Telefonisch contact opnemen is niet nodig. U kunt wel melding maken bij www.fraudehelpdesk.nl.

Staat de door u ontvangen e-mail hier niet bij? Stuur deze e-mail dan door naar dit e-mailadres. Hiermee kan Intrum anderen op de hoogte stellen van deze valse email(s) en hopelijk phishing slachtoffers voorkomen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Onderstaand vindt u de meeste recente voorbeelden van phishing mails.

Valse e-mail van intrumjustia@deurwaarders.nl

Kenmerken: 

  • Verstuurd op 4 februari 2020;
  • Onderwerp van e-mail is 'Inzake vordering';
  • Verstuurd vanaf het e-mailadres intrumjustia@deurwaarders.nl;
  • Melding van openstaande rekening van € 63,53 van Intrum Financial Services GmbH inzake Strato AG;
  • Verzoek om te betalen op het rekeningnummer IBAN GB76 REVO 0099 7083 3253 94 op naam van St. Derdengelden Intrum Justitia.

Let op: de e-mail is vals. Hiervan is melding gemaakt bij de politie, www.fraudehelpdesk.nl en de bank waartoe het rekeningnummer behoort. Betaal niet. Klik niet op de link(s) en verwijder de e-mail. Onderstaand vindt u een voorbeeld van de e-mail. 

 

Voorbeeld valse e-mail. Let op het e-mailadres en het onderwerp.
Voorbeeld valse e-mail. Let op de opdrachtgever en het bedrag. Herkent u dit?
Voorbeeld valse e-mail. Let op het rekeningnummer. Vertrouwt u de bank?

Valse e-mail van noreply@intrum.nederland.nl

Kenmerken:

  • Verstuurd op 9 oktober 2019;
  • Verstuurd vanaf een @intrum.nederland.nl adres;
  • Melding van 'de laatste gelegenheid om het bedrag van € 387,- te voldoen';
  • Verzoek tot betalen. Dit verzoek is vals. Wij hebben hier melding van gemaakt bij de politie. 

Valse e-mail 9 oktober 2019
Voorbeeld van valse e-mail van 9 oktober 2019.

Valse Bunq betaalpagina

Wanneer u op link klikt uit de bovenstaande e-mail landt u op een betaalpagina van Bunq.

Let op: betaal niet! Verlaat de pagina en verwijder de e-mail. U kunt eventueel melding maken van de fraudepoging op www.fraudehelpdesk.nl. 

Bunq fraude
Schermafbeelding van valse Bunq betaalpagina van 9 oktober 2019.