Let op: vals sms-bericht 

Wij waarschuwen voor een vals sms-bericht waarin Intrum genoemd wordt. Het bericht is afkomstig van een onbekend telefoonnummer (vb. 5638324383372522). Klik niet op een link in het bericht en verwijder het sms-bericht. Wij hebben melding gemaakt van het valse bericht. 

Hoe onze kinderen beschermen tegen schulden op volwassen leeftijd?

Zoals blijkt uit het European Consumer Payment Report 2022 van Intrum, voelt één op de drie Europeanen dat ze onvoldoende kennis hebben ontvangen over financiën om vrijelijk met hun geld om te kunnen gaan. Aangezien twee derde van de ouders nu graag tijd wil besteden aan het zorgen dat hun kinderen financiële termen en principes begrijpen, wat moeten we doen om onze kinderen te helpen hun financiën te beheren als ze volwassen zijn?

Leidend door voorbeeld

Kinderen leren het meest door het gedrag van volwassenen - hun ouders - te observeren. Als wij zelf verantwoordelijke consumenten zijn, is de kans groot dat onze kinderen op dezelfde manier zullen handelen naarmate ze ouder worden.

Als we openlijk praten over financiën op dagelijkse basis, bespreken wat we van plan zijn te kopen en waarom, en open zijn over de kosten van levensonderhoud, zullen onze kinderen begrijpen dat dit belangrijke onderwerpen zijn die in het gezin moeten worden besproken en dat geldkwesties niet taboe zijn.

Wanneer geld wordt behandeld als een geheim, ongepast onderwerp, zijn financiële problemen waarschijnlijker. Het doel is niet om kinderen te laten weten hoeveel we verdienen, hen te laten piekeren over uitgaven, of hen te betrekken bij huishoudelijke financiële beslissingen. Het gaat er eenvoudigweg om te laten zien dat geld niet onbeperkt is en in ons leven komt als gevolg van werk en inspanning. Dit zal hen helpen om na te denken voordat ze uitgeven.

Kinderen moeten zien dat we een huishoudbudget bijhouden en leren dat we niet meer geld moeten uitgeven dan we verdienen. We willen echter niet dat kinderen bang zijn voor schulden. Ze moeten weten dat een lening of creditcard een optie is voor een geplande grote aankoop, maar dat geld lenen verantwoord moet gebeuren en met bewustzijn van de gevolgen van een late betaling.

Openlijk praten over de gevolgen van onverstandige financiële beslissingen en schulden maken is net zo belangrijk als 'positief' advies geven over het beheren van je budget. Het gaat er niet om onze kinderen bang te maken, maar om leeftijdsgebonden informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld - een zevenjarige begrijpt de complexe kwesties van rentetarieven op een bankdeposito niet, maar begrijpt gemakkelijk de betekenis van sparen. Naarmate ons kind groeit, kunnen we hen introduceren bij meer ingewikkelde concepten.

Zakgeld - ja of nee?

Een van de vragen die ouders zichzelf stellen als ze hun kinderen het belang van geld en verantwoord uitgeven willen leren, is of ze zakgeld moeten geven of niet. Er zijn veel voorstanders van beide benaderingen. Degenen die bereid zijn om zakgeld te geven, zijn verdeeld in ouders die denken dat het kind het 'moet verdienen' door eenvoudige klusjes in huis te doen en ouders die denken dat zakgeld zonder voorwaarden moet worden gegeven.

Of je een kind zakgeld moet geven en hoeveel je moet geven is een persoonlijke beslissing. Als een kind echter geen geld tot zijn beschikking heeft, zelfs geen kleine bedragen, zal het op jonge leeftijd niet leren hoe het op de juiste manier moet worden beheerd. Ze zullen ook niet weten hoe ze moeten sparen, wat een belangrijke vaardigheid is op volwassen leeftijd. Het hebben van spaargeld is een levenslijn wanneer we onverwachte uitgaven hebben, een deel van ons inkomen verliezen of tijdelijk werkloos worden.

Spaarpotjes: het ontwikkelen van een goede spaargewoonte

Sparen is een goede financiële gewoonte die kinderen al op jonge leeftijd kunnen oefenen met behulp van een spaarpot.

Recente financiële crises hebben aangetoond dat het gemakkelijker is voor mensen die regelmatig sparen en een financiële buffer opbouwen om economische tegenvallers te doorstaan. Volgens onderzoek van Intrum is het omgaan met onverwachte uitgaven de belangrijkste reden waarom consumenten in Europa geld sparen.

Mensen die niet sparen, kunnen het gevoel hebben dat ze opofferingen moeten doen en zichzelf moeten ontzeggen om te sparen. In werkelijkheid hoeft dit niet zo te zijn. Het belangrijkste is regelmaat - zelfs kleine bedragen per maand opzij zetten zal leiden tot een grotere spaarpot. Dit is wijsheid die we aan onze kinderen kunnen doorgeven. Een kind kan iets kiezen om voor te sparen, zoals een speelgoed. Ze zullen leren dat geduld en consistentie worden beloond.