Wat zijn de voordelen van factoring?

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij een organisatie zijn facturatie en debiteurenbeheer overdraagt aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. Waar een factoringmaatschappij voorfinanciering op zicht neemt, is goed credit management vaak al toereikend en kostentechnisch interessanter dan factoring. Wilt u weten welke financieringsvorm het beste bij u past?

Soorten factoring bij factoringmaatschappij
De financiering komt in diverse vormen voor. Afhankelijk van de marktomstandigheden, wensen en behoefte bepaalt de factoringmaatschappij welke vorm het meest geschikt is voor u als organisatie.

De twee belangrijkste vormen van factoring zijn:
- Traditionele factoring
- American factoring

Traditionele factoring
Bij de traditionele financieringsvorm wordt een groot deel van uw factuur voorgefinancierd. De kosten hiervan zijn lager dan bij het verkopen van uw vorderingen. Deze succesvolle methode van kredietverstrekking wordt al jaren toegepast door aan banken gelieerde organisaties.

American factoring
The American style is de werkwijze waarbij de factoringmaatschappij uw facturen koopt. Het is niet aan een bank verbonden. Hierdoor is het mogelijk flexibeler te opereren om MKB-ers van dienst te zijn. Er wordt gefinancierd op basis van cessie van uw facturen. Na overdracht (meestal via verkoop) van de vordering en acceptatie hiervan door de factormaatschappij ontvangt u van de factormaatschappij het brutobedrag van de vordering onder aftrek van de met de factormaatschappij afgesproken vergoeding. De kredietwaardigheid van de debiteur speelt hierbij een belangrijke rol of de factor het aanbod accepteert. U kunt zelf bepalen welke facturen u aan de factormaatschappij aanbiedt.

U betaalt aan de dienstverlener bij factoring voor:
- Kosten werkzaamheden
- Risico van wanbetaling debiteur
- Rente

Factoring is niet voor iedereen geschikt
Factoring is interessant voor bedrijven en organisaties die te maken hebben met werkkapitaal en behoefte hebben aan de financiering hiervan. Meestal is er sprake van een afgeronde prestatie. Vooruitbetalingen en termijnfacturen zijn over het algemeen niet geschikt voor factoring. Denk hierbij aan detailhandelsbedrijven (geen verkoop op rekening) en bedrijven uit de bouw (projecten). De normen zijn ruimer dan bij leningen via de bank. Daarnaast kunt u doorgaans zonder problemen buitenlandse vorderingen uit handen geven. Met name voor snelgroeiende bedrijven is het een interessante financieringsvorm. Dit vanwege het feit dat de omvang van de financiering meegroeit met de omvang van de debiteurenportefeuille.

Hoe is uw credit management ingericht?

Hoe is uw financiële proces ingericht?
U kunt er ook voor kiezen het debiteurenbeheer en incassobeheer uit te besteden aan een factormaatschappij of Credit Management specialist. De gehele debiteurenadministratie kan worden overgenomen. Een factoringmaatschappij neemt ook de voorfinanciering volledig over. Daar staan wel extra kosten voor u tegenover. U ontvangt bij overdracht van een debiteurenportefeuille meestal een percentage van de omzet bij overdracht aan de factor. Dit wordt ook wel bevoorschotting genoemd. Het percentage bedraagt meestal 80 tot 90 procent van het brutobedrag van de vorderingen.

Waarom is Credit Management beter dan Factoring?
Ondanks dat factoring veel voordelen biedt, is het kostbaar de voorfinanciering over te dragen. Het is kostentechnisch interessanter en meestal toereikend om voorfinanciering achterwege te laten en uitsluitend te profiteren van deskundig Credit Management.

Uw voordelen bij een optimaal Credit management proces 
- U krijgt direct de beschikking over cashflow
- Mogelijkheid om uw administratiekosten te verlagen
- U creëert financiële ruimte om te groeien
- U hoeft geen (extra) vreemd vermogen aan te trekken
- Betere betalingsmoraal van uw debiteuren
- U kunt blijven focussen op uw core business

Profiteer van onze deskundigheid
Bent u benieuwd welke financieringsvorm het beste bij uw organisatie past? Plan nu een (telefonische) afspraak in met onze professionals om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.