Doel, missie en visie

Purpose, Mission, Vision

Purpose

Ons doel is om het voortouw te nemen op weg naar een gezonde economie, voor particulieren, voor bedrijven en voor de samenleving in het algemeen.

Onze opdrachtgevers doen een beroep op onze kredietbeheerdiensten om op tijd te worden betaald, zodat ze kunnen investeren, meer personeel kunnen werven en hun bedrijf kunnen uitbreiden. Namens hen helpen we mensen met financiële moeilijkheden, en gaan we op zoek naar gepaste en haalbare betalingsoplossingen die zijn afgestemd op hun behoeften en omstandigheden. Dat verbetert hun kwaliteit van leven, zodat zij zich kunnen wijden aan hun dromen en hun ambities. Onze medewerkers krijgen kansen tot ontplooiing door een verschil te maken en de economie en de samenleving als geheel te laten bloeien.


Mission

We helpen bedrijven te floreren door voor hun klanten te zorgen.

Dankzij Intrums betalingsoplossingen en diensten op het vlak van kredietbeheer en incasso, helpen we bedrijven om voor hun goederen en diensten te worden betaald. We verlenen diensten aan zo'n 80.000 bedrijven en praten elke dag met meer dan 250.000 klanten. Wij willen in eerste instantie waarde creëren, zowel voor bedrijven als voor de samenleving, want beide hebben baat bij bedrijven die op tijd worden betaald en burgers die hun schulden kunnen aflossen. We zien onszelf als een partner van bedrijven, overheden en andere stakeholders om een gezonde economie tot stand te brengen.


Vision

Het vertrouwen en respect verdienen van iedereen die krediet verleent en ontvangt.

Bij Intrum zijn onze opdrachtgevers en hun klanten voor ons even belangrijk. We weten dat we door ethisch te werk te gaan en door mensen eerlijk te behandelen, in hun leven echt een verschil kunnen maken. Alleen door samen te werken met mensen om oplossingen te vinden, kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven en organisaties worden betaald en dat de samenleving kan floreren. Wij leven vanzelfsprekend de wet- en regelgeving na, maar we laten ons ook leiden door onze waarden. Die zijn een vast onderdeel van ons DNA en komen tot uiting in alles wat we doen, waarbij we de hoogste normen nastreven.


Profiteer van de expertise van de markleider in kredietbeheer

De weg naar een financieel gezond bedrijf