Hoe kiest u een incassopartner?

Een incassobureau helpt u om sneller te worden betaald, maar kan ook veel meer voor uw organisatie betekenen. Denk eens na over wat u nodig hebt en hoe uw incassobureau u daarbij kan helpen.

Time is money

Hoe snel kan een incassopartner betalingen innen? Dat varieert, afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de vordering, en of er sprake is van geschillen. Ook het product, het type dossier en de geografische locatie van de klant kunnen van invloed zijn.

Uiteindelijk geldt: hoe meer informatie u kunt geven over de persoon die u geld verschuldigd is, hoe gemakkelijker het is om uw vordering te innen. Een gerenommeerd incassobureau zal u een idee kunnen geven over het gemiddelde aantal dagen dat nodig is om een dossier af te wikkelen.

Gegevensverwerking

Het is altijd belangrijk geweest hoe bedrijven de persoonsgegevens van klanten verwerken, maar sinds de AVG zijn de vereisten voor de verwerking van en de toegang tot gegevens nog strenger. Incassobureaus moeten kunnen documenteren hoe ze de gegevens van uw klanten gebruiken. Dat is informatie die voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn – idealiter op hun website.

Er zijn incassobureaus met een self-serviceportal waar uw klanten een overzicht en de status van hun dossier kunnen opvolgen, zonder dat ze direct contact hoeven op te nemen met het incassobureau. Dergelijke platforms zouden gebruiksvriendelijk en intuïtief te gebruiken moeten zijn. 

Digitalisering en datagestuurde oplossingen

Denk eens na over de waarde die een incassopartner kan bieden – in termen van extra diensten en gebruik van gegevens. De meeste incassobureaus beschikken over enorme hoeveelheden gegevens, maar hoe gebruiken ze die? Ontwikkelen ze bijvoorbeeld specifieke producten? Of gebruiken ze gegevens om klanten onder te brengen in segmenten? Een partner die goed gebruikmaakt van gegevens begrijpt markttendensen en kan zijn communicatie met klanten dienovereenkomstig aanpassen.

Klanten verwachten ook steeds vaker digitale communicatie- en betalingsopties. Als u samenwerkt met een partner die in dergelijke technologieën heeft geïnvesteerd, biedt u uw klanten een betere ervaring.

Kijk naar de hele waardeketen

Het is belangrijk dat u weet dat er goed voor uw klanten wordt gezorgd. U moet het incassobureau dan ook kunnen vragen welke tools ze gebruiken om uw vorderingen te innen en om de tevredenheid bij uw klanten te meten, en welke stappen u zelf in uw eigen debiteurenbeheerproces kunt nemen.

Kijk naar de totale waardeketen die het incassobureau biedt. Het percentage dossiers met een positieve afwikkeling, de krediettermijn, de betalingsopties en de klantervaring zijn allemaal factoren die een directe impact hebben op de winst en waardoor u verliezen kunt beperken.

Wat zijn uw behoeften?

De behoeften van elk bedrijf zijn anders. Het is belangrijk dat u nadenkt over wat u nodig hebt – aantal en soort dossiers – en in welke fase u hulp nodig hebt. Misschien hebt u hulp nodig om herinneringen te versturen voor pas vervallen facturen, of misschien hebt u nood aan juridische hulp in een latere fase van het inningsproces. Een partner die diensten aanbiedt in alle fasen van de kredietcyclus biedt u de ultieme flexibiliteit.