Najagen openstaande facturen kost Nederlands bedrijfsleven ruim 19,6 miljard euro

Amsterdam – Het kost het Nederlandse bedrijfsleven ruim 19,6 miljard euro per jaar om onbetaalde facturen na te jagen. Dit blijkt uit het jaarlijkse European Payment Report van credit managementorganisatie Intrum. Omgerekend zijn Nederlandse bedrijven gemiddeld 73 dagen per jaar bezig om ervoor te zorgen dat openstaande facturen alsnog worden betaald. Facturen blijven steeds langer open staan als gevolg van financiële moeilijkheden bij de klant (61%), de stijgende rentes (59%) en de inefficiënte administratie (57%). Maar ook de stijgende inflatie (53%) wordt genoemd als belangrijke oorzaak van te late betalingen. Niet geheel onverwacht blijven facturen als gevolg van de onzekere economie langer liggen. De uitschieter ligt vandaag de dag bij de energie- en nutsbedrijven. Gemiddeld doen klanten van deze bedrijven er 73 dagen over om een betaling te doen, terwijl dit vorig jaar nog 48 dagen was.

Grafiek
Gemiddeld

Kostenreductie prioriteit bij Nederlands bedrijfsleven

De 19,6 miljard aan kosten voor het opvolgen van onbetaalde of te laat betaalde facturen staat in schril contrast met de topprioriteit die Nederlandse bedrijven hebben. Uit het onderzoek blijkt dat kostenreductie (33%) veruit de belangrijkste factor is om de economische onzekerheid het hoofd te bieden. Daarnaast zijn bedrijven voorzichtiger met het aangaan van kredieten (21%), willen ze hun salesactiviteiten verhogen (20%) en ervoor zorgen dat betalingen van klanten sneller worden voldaan (20%).

Gevolgen late betalingen

Het najagen van onbetaalde facturen is een grote verliespost voor bedrijven. Daarnaast belemmeren achterstallige betalingen groei en innovatie. Maar liefst 42 procent geeft aan dat investeringen in strategische groei-initiatieven niet hebben plaatsgevonden als gevolg van te laat betaalde facturen. Te late betalingen zorgen hiermee voor een sneeuwbaleffect. Twee op de drie Nederlandse bedrijven (62%) denkt namelijk dat het momenteel ook niet haalbaar is om eigen leveranciers sneller te betalen.

Toch willen ze dit voorkomen, want bijna driekwart (72%) is al bezig om hun betalingspraktijken zo te ordenen dat ze leveranciers hoe dan ook kunnen betalen. Om dit te kunnen realiseren ligt de focus voor de meeste bedrijven op het versterken van de cashflow (78%), het reduceren van kredietrisico’s en het managen van te late betalingen door klanten (75%). Dit doen ze onder andere door aandacht te hebben voor vroege betalingsachterstanden (71%), samen te werken met incassobureaus (32%) en het investeren in nieuwe technologieën (24%).

Het continu achter facturen aan jagen kost Nederlandse bedrijven ontzettend veel tijd en dus geld, terwijl ze deze middelen eigenlijk nodig hebben om te kunnen investeren in groei en innovatie. Het is belangrijk om betalingsproblemen tijdig te herkennen en bij de kern aan te pakken. Een goed ingericht debiteurenbeheer, aangedreven door de juiste ervaring, technologie en geautomatiseerde processen kan bedrijven helpen kostenefficiënter te worden.
Guy Colpaert, Managing Director Intrum Benelux

Het 'European Payment Report 2023' beschrijft de impact die laattijdige betalingen hebben op de ontwikkeling van bedrijven. Dankzij dit rapport krijgt u een helder zicht op het betalingsgedrag van Nederlandse bedrijven, particulieren en overheden.

Wenst u een exemplaar van dit unieke rapport te ontvangen? Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens en sturen u het European Payment Report 2023 zo spoedig mogelijk.

Vul de velden in en klik "verzenden":

Meer over ontwikkelingen laattijdige betalingen? Download hierboven het European Payment Report 2023