Deze fase is tijdrovend en brengt een opeenstapeling van kosten met zich mee. Daarom lost Intrum bijna al haar dossiers in de minnelijke fase al op. Zonder tussenkomst van een rechter. Onzie visie is dat dit beter is voor alle betrokken partijen. Natuurlijk zijn er situaties waarin een gerechtelijk traject wel degelijk zinvol is. Wij adviseren u graag over welke vorm van incasso geschikt is voor uw openstaande vordering.