Schuldbewaking

Intrum int vorderingen, waarvan u dacht nooit nog geld te zien! Kies voor schuldbewaking. Wij houden uw schuldenaren in de gaten en vorderen achterstallige schulden in zodra uw moeilijk betalende klant daarvoor financiële ruimte krijgen. Wij contacteren uw klant regelmatig tot hij betaalt.

 

Haal geld uit lang openstaande vorderingen: Wacht vooraleer u schulden definitief afschrijft en doe beroep op schuldbewaking. Wanneer de financiële situatie van uw klant verbetert, schieten wij in actie.

 

Correct betaald worden, bepaalt in grote mate het succes van uw onderneming:

Vermijd onnodige kosten

Behoud cash flow

Haal geld uit lang openstaande vorderingen

Geen kosten vooraf


Internationale dekking

Ook wanneer uw klant verhuist naar het buitenland, blijven wij hem opvolgen. Met ons globaal netwerk is dit geen probleem.

Bad debt verlies beperken

Om afgeschreven vorderingen te compenseren, kan u zich verplicht voelen uw verkoopsprijzen op te drijven. Uw concurrentiepositie gaat achteruit, wat de verkopen doet afnemen. Met onze dienst zal u dit vermijden.

Haal winst uit vorderingen

U genereert inkomsten uit vorderingen die u van plan was af te schrijven. Of zelfs uit vorderingen die u al afgeschreven had.

Veelgestelde vragen

FAQ - Schuldbewaking | Intrum

Waarom schuldbewaking een veel slimmere keuze is dan een oninbare vordering afboeken?

Onze krachtige IT-systemen bewaken grote volumes openstaande vorderingen gedurende lange periode. Zodra wij een signaal opvangen dat de financiële situatie van uw klant verbetert, schieten wij in actie. Onze schuldbewaking experts contacteren hem onmiddellijk om de openstaande schuld te innen.

Hoeveel kost schuldbewaking?

U betaalt geen kosten vooraf. Pas wanneer een betaling wordt geïnd, zal een verdeling van de ontvangsten tussen u en ons plaats vinden.

Wat mag u verwachten van een schuldbewakingstraject?

Voor dossiers waarop initieel - in de minnelijke fase - niks werd geïnd, bekomt Intrum in 10.3% van de gevallen toch een betaling in het schuldbewakingstraject. Wanbetaler dossiers die in de minnelijke fase gedeeltelijk werden geïnd, hebben een succes ratio van 21.5% in het schuldbewakingstraject.

Kan u ook na het afboeken van een openstaande factuur schuldbewaking inschakelen?

Ook na het afboeken van een openstaande factuur kan u pogingen ondernemen om aan uw geld te geraken via schuldbewaking. De inhoud en tone-of-voice van uw communicatie dient perfect te zijn en laat uw beter over aan professionals. Vooral de timing van nieuwe aansporingen tot betaling is cruciaal. U moet proberen de wanbetaler aan te spreken op het moment dat hij opnieuw geld vrij krijgt.

Hoe lang loopt het schuldbewakingstraject?

Intrum waakt 5 jaar lang over de financiële toestand van uw klant. Zodra zij detecteren dat uw schuldenaar opnieuw geld vrij krijgt, schieten onze dossierbeheerders in actie. Zonder aarzelen. Onze dossierbeheerders reageren op voor de hand liggende signalen (zoals de uitkering van vakantiegelden) en minder voor de hand liggende signalen (zoals het moment dat uw wanbetaler reageert op een ander dossier in onze database, of het moment dat een “ambtshalve geschrapt” persoon plots opnieuw opduikt in onze bronlijsten). Wij ondernemen tot 10 acties in de 5 jaar dat het schuldbewakingstraject loopt.

Gaan uw wanbetalers op vakantie met uw geld?

In juni krijgen Belgische werknemers hun vakantiegeld uitgekeerd van hun werkgever. Ook de klanten die openstaande facturen bij u hebben!
 

Zullen zij het vrijgekomen geld gebruiken om hun achterstallige facturen te betalen? Of vertrekken uw wanbetalers doodleuk op vakantie terwijl u moeite hebt om de eindjes aan elkaar te knopen?

 

Lees hier meer over de dienst >

“Als het aantal afgeschreven vorderingen oploopt, is schuldbewaking een interessante optie. Wij waken, als geen ander, over uw schuldenaren en vorderen achterstallige factuurbedragen in zodra zij daarvoor opnieuw financiële ruimte krijgen.”

Guy Colpaert, Managing Director Intrum Benelux

Wat mag u verwachten?

 • 1

  Klik op de knop in deze webpagina en vul het webformulier in.

 • 2

  Nadat alle gegevens over uw type klanten (B2B/B2B, Nationaal/Export,…) zijn verzameld, stuurt uw accountmanager u een prijsvoorstel. U ontvangt binnen 48u reactie van onze kant.

 • 3

  Nadat wij uw gehandtekende contract ontvangen, sturen wij u login gegevens voor ons online portaal en heldere instructies voor het transfereren van dossiers.

 • 4

  U kan van start! Via het online portaal bezorgt u uw dossiers in een handomdraai aan Intrum. De door ons ondernomen acties en geïnde factuurbedragen krijgt u te zien in een duidelijk overzicht.


Profiteer van de expertise van de markleider in kredietbeheer

De weg naar een financieel gezond bedrijf