Maatschappelijk verantwoorde incasso

Maatschappelijk verantwoorde incasso gaat uit van respectvolle communicatie en een transparante werkwijze, waarbij er ruimte is voor vragen en opmerkingen. Dit helpt vertrouwen opbouwen en stress bij de schuldenaar verminderen.

Het doel van een maatschappelijk verantwoord incassobureau is om schuldenproblematiek op een menselijke en constructieve manier aan te pakken, waarbij er rekening wordt gehouden met zowel de financiële belangen van de schuldeiser als de persoonlijke situatie van de schuldenaar.

Wat is maatschappelijk verantwoorde incasso?

Maatschappelijk verantwoorde incasso is een benadering van incassobeheer die gericht is op het innen van openstaande schulden op een ethische en verantwoordelijke manier, met respect voor de rechten en waardigheid van de schuldenaar. Maatschappelijk verantwoorde incasso houdt rekening met de financiële situatie van de schuldenaar en tracht tot een duurzame oplossing te komen, waarbij zowel de schuldenaar als de schuldeiser geholpen worden.

Streven naar een persoonlijke benadering van de schuldenaar, waarbij er oog is voor de oorzaak van de schuldproblematiek, dat is maatschappelijk verantwoorde incasso. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er samen met de schuldenaar gezocht wordt naar een realistische betalingsregeling of dat er bemiddeld wordt met andere partijen, zoals schuldhulpverleners of maatschappelijke organisaties.

In de zoektocht naar een oplossing voor betalingsproblemen stelt Intrum de mens centraal. Bij Intrum gaan cashflow en klantgerichte beleving hand in hand. Dat is voornamelijk gebaseerd op onze contactvaardigheid en op ons vermogen om tot oplossingen te komen met de consument.
Guy Colpaert, Managing Director Intrum Benelux

Waarom maatschappelijk verantwoorde incasso belangrijker is dan ooit?

Meer dan de helft van de Belgische huishoudens is vandaag angstig over binnenkomende rekeningen. De inflatiestijging, die in de tweede jaarhelft van 2021 startte en explodeerde door de oorlog in Oekraïne, is de voornaamste oorzaak van die toegnomen 'factuurangst'.

De hoge inflatie treft iedereen: armere mensen, maar ook de middenklasse voelt de impact van de stijgende levensduurte. Gezinnen uit de middenklasse sparen minder, hun financiële buffers smelten weg. Bij onvoorziene kosten (vb. een defecte auto, een reparatie aan de woning of een ziekenhuisopname) heeft maar liefst 1 op de 5 Belgische huishoudens minder dan een maandloon opzij staan om de kosten te betalen. Belgische armoedeorganisaties zien de hulpaanvragen van mensen uit de lagere middenklasse erg toenemen.

Maatschappelijk verantwoorde incasso bij onvoorziene kosten
Maatschappelijk verantwoorde incasso cruciaal bij inning onvoorziene facturen (Bron: European Consumer Payment Report 2022)

7 belangrijkste redenen om voor maatschappelijk verantwoorde incasso te kiezen als bedrijf

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven ervoor kiezen om maatschappelijk verantwoorde incasso toe te passen:

  1. Bescherming van de reputatie: Een bedrijf dat bekendstaat om zijn respectvolle en eerlijke incassobeleid zal over het algemeen een betere reputatie hebben dan een bedrijf dat bekendstaat om agressieve of oneerlijke incassopraktijken.
  2. Verhoging van de klanttevredenheid: Maatschappelijk verantwoorde incasso kan bijdragen aan de klanttevredenheid, omdat schuldenaren zich gehoord en begrepen voelen. Dit kan leiden tot een grotere loyaliteit en betere klantrelaties op de lange termijn.
  3. Vermindering van de schuldenlast: Maatschappelijk verantwoorde incasso kan bijdragen aan de vermindering van de schuldenlast van schuldenaren, waardoor zij minder financiële stress ervaren. Dit kan op zijn beurt leiden tot betere betalingsregelingen en een grotere kans op volledige betaling van de schuld.
  4. Besparing van kosten: Maatschappelijk verantwoorde incasso kan de kosten van incasso verminderen, omdat het kan leiden tot een efficiëntere en effectievere incasso-aanpak. Het kan ook voorkomen dat zaken voor de rechter moeten worden gebracht.
  5. Voldoen aan wettelijke verplichtingen: Bedrijven die maatschappelijk verantwoorde incasso toepassen, voldoen aan de wettelijke verplichtingen en richtlijnen voor incasso en vermijden zo juridische problemen en boetes.
  6. Verbetering van de interne communicatie: Het toepassen van maatschappelijk verantwoorde incasso kan leiden tot verbeterde communicatie en samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen uw bedrijf, zoals de financiële administratie en de klantenservice.
  7. Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Bedrijven die maatschappelijk verantwoorde incasso toepassen, tonen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door op een respectvolle en ethische manier met hun klanten en schuldenaren om te gaan. Dit kan een positieve bijdrage aan de samenleving leveren, alsook uw ESG-score helpen verbeteren.
Ook voor de schuldeiser is maatschappelijk verantwoord incasseren dus een meerwaarde. Intrum haalt met zijn mensgerichte aanpak betere resultaten dan met een intrusieve incassostrategie. De meerwaarde van maatschappelijk verantwoord incasso is eenvoudig: je bereikt meer duurzame resultaten met liefde dan met angst. De minnelijke invordering is de goedkoopste oplossing voor de consument, schuldeiser, overheid en maatschappij.
Guy Colpaert, Managing Director Intrum Benelux

Maak een afspraak

Bespreek met een van onze credit management experts hoe u maatschappelijk verantwoorde incasso opzet voor uw organisatie.

Wij verwerken uw gegevens zo spoedig mogelijk en contacteren u om een datum af te spreken.

Vul de velden in en klik "verzenden":