Partnermanagement bij gerechtelijke incasso: wie betaalt de rekening?

Er is momenteel veel te doen rondom het innen van late betalingen en vorderingen. In de media wordt veel geschreven over hoe duur het is om geen geld te hebben in Nederland, de impact van schulden en hoe de incasso-industrie toe is aan hervorming. Dat is zeker waar, maar laten we niet voorbijgaan aan de veranderingen die er de afgelopen 30 jaar al geweest zijn.

Jaren 90
In de ‘nineties’ zag incassoland er echt anders uit. Vorderingen overdragen aan de deurwaarder was de gewoonste zaak. Controle vooraf was er niet of nauwelijks en afgewezen vonnissen of een kantonrechter die ambtshalve uitgebreide controle van de dagvaarding uitvoerde, waren hoogstens een uitzondering. Ook hoefden er in de meeste gevallen geen stukken aan de dagvaarding te worden toegevoegd.

De opkomst van mobiele telefonie was een gamechanger, ook op het gebied van incasseren. Mensen sloten ineens op veel grotere schaal abonnementen en indirect een financiering af voor hun telefoon. Controle vooraf op de betaalkracht van de consument werd nauwelijks gedaan. Door voortschrijdend inzicht en een verandering in de kwalificatie van dit soort overeenkomsten kwam er een verschuiving in het omgaan met debiteuren en openstaande vorderingen.

Niet alleen in de telecom maar ook e-commerce maakte een grote opmars wat zorgde voor een nieuw landschap wat betreft debiteurenbeheer. Een van de ontwikkelingen waar de laatste tijd veel om te doen is, is het ‘buy now, pay later’-principe. Commercieel gezien natuurlijk interessant, maar wat gebeurt er als de consument daar voor kiest? En is hij zich bewust van risico’s die kopen op afbetaling met zich meebrengt?

Gevolgen incassotraject
De incassomarkt is in beweging. Dat dit grote gevolgen heeft voor het incassotraject moge duidelijk zijn. De primaire schuldeiser dient steeds vaker data en stukken beschikbaar te hebben voor een dagvaarding. Tegelijkertijd wordt de druk om vooraf scherp te zijn steeds groter: kan mijn klant dit wel betalen? Er is een groeiende behoefte om het minnelijk traject zo effectief mogelijk te maken: financieel resultaat optimaliseren en tegelijkertijd onnodige gerechtelijke stappen zoveel mogelijk voorkomen, allemaal om de balans te houden tussen het succesvol innen van vorderingen, het bouwen en behouden van een duurzame relatie met klanten en het verkleinen van de financiële voetafdruk. Dat is een constante evenwichtsoefening als je bedenkt dat de verdiensten in een gerechtelijk traject veel hoger liggen dan bij minnelijke incasso.

Balans houden tussen het succesvol innen van vorderingen, het bouwen en behouden van een duurzame relatie met klanten en het verkleinen van de financiële voetafdruk is een constante evenwichtsoefening.
Guy Colpaert, Managing Director Intrum Benelux

Partnermanagement
Soms is een gerechtelijk traject toch onvermijdelijk. Wat dan belangrijk is, is focussen op een zo effectief en adequaat mogelijk partnermanagement waarbij de kosten binnen de perken blijven voor zowel de primaire schuldeiser als zijn klant. Een gerechtelijke procedure kost geld. Sinds de invoering van de WIK is het in rekening brengen van incassokosten drastisch veranderd, maar hoe zit dat met gerechtelijke kosten? Daar is geen verplichte aanzegging voordat een vordering wordt verhoogd. Wie betaalt uiteindelijk? Hoe zorg je er als primaire schuldeiser voor dat jouw financieel rendement steeds in gezonde balans is met de situatie van de klant? Hoe voorkom je dat een vergeten betaling wordt opgevolgd met een exploot en de daarmee gepaard gaande kosten? Als primaire schuldeiser kun je en wil je niet elke handeling van een deurwaarder accorderen. De andere kant van de medaille is dat het geven van carte blanche aan een deurwaarder risico’s met zich meebrengt.

Financiële voetafdruk
Die risico’s staan in directe relatie tot je financiële voetafdruk als primaire schuldeiser. Vorderingen kunnen soms jarenlang in een gerechtelijk traject lopen, een langslepende en vooral dure exercitie. En ook hier zien we de afgelopen jaren behoorlijke verschuivingen, bijvoorbeeld in de verschillende contractvormen. Wat betekent dat voor je kostenrisico? Hoe houd je controle over je financiële voetafdruk? Hoe voorkom je een oude “berg” aan vorderingen die een behoorlijk financieel risico verbergen? En wie betaalt uiteindelijk de rekening?

Het lijkt soms alsof alle ontwikkelingen meer vragen oproepen dan antwoorden geven. Toch zijn er ook veel praktische handvatten te geven om goed grip te houden op je debiteurenbeheer en je financiële voetafdruk.

Graag nemen wij je mee in de antwoorden op veel van deze vragen tijdens onze interactieve studiedag over gerechtelijke invordering op 27 juni 2023. We gaan dan samen door het hele proces van geldstromen, compliance, hoe om te gaan met partnermanagement en de tooling om dit proces te ondersteunen.

Meld je aan voor deze interactieve studiedag en doe je voordeel met alle praktische tips en informatie!