Uw Combined Ratio verbeteren?

Wij helpen u uw premie-inkomsten te verbeteren

Door volop in te zetten op een optimale en klantvriendelijke client journey levert Intrum een belangrijke bijdrage aan het minimaliseren van uw  klantenverlies en het optimaliseren van uw klantretentie. Met een duidelijk meetbare impact op uw loyaliteit KPI’s tot gevolg! en … wat direct leidt tot een verhoging van uw premie-inkomsten.

Een greep uit onze aanpak die u hierbij zal ondersteunen:

 • een omni-channel klantbenadering die inzet op maximaal engagement van uw klanten

 • de inzet van een digitale en responsive klantenervaring in de client journey

 • uw klanten genieten van een verhoogde bereikbaarheid en beschikbaarheid van onze medewerkers (ook buiten traditionele kantooruren)

 • Intrum medewerkers zijn gespecialiseerd in het vinden van betaaloplossingen in precaire situaties

   

Wij reduceren de OPEX voor uw premie inkomsten

Ongetwijfeld behoren het verlagen van uw OPEX en het verlagen van de bad debt tot uw strategische doelstellingen. Bij beide kan Intrum u ruimschoots ondersteunen. Met digitalisatie en automatisatie kunnen we uw operationele kosten aanzienlijk verminderen, bijvoorbeeld door enkele van de volgende maatregelen te nemen:

 • De arbeidskosten beperken door activiteiten uit te besteden met als resultaat een verhoogde productiviteit

 • De arbeidskosten beperken door activiteiten uit te besteden met een verhoogde effectiviteit in collection performance

 • Uw vaste arbeidskosten meer variabiliseren in functie van uw premie volumes

 • De efficiëntie verhogen door technologische oplossingen in te voeren

 • Een meer doeltreffende werking en proces implementeren door verhoging van procesautomatisaties

Vreest u een verlies aan controle? Wel integendeel, u verhoogt uw inzichten dankzij een volledig meetbaar proces in combinatie met de juiste SLA’s.

 

Wij reduceren de OPEX voor uw claims management

Vorderingen die ontstaan vanuit het schadebeheer neemt Intrum ook graag voor haar rekening. Met onze geautomatiseerde en gedigitaliseerde processen verlagen wij uw OPEX en verhogen wij de opbrengsten die u haalt uit het claims management, meteen goed voor een directe impact op uw technisch resultaat.

Wij helpen u kapitaal vrij te maken voor de ondersteuning van uw Solvency Capital vereisten

Door beroep te doen op onze expertise schuift u alle investeringen in mensen, IT en procesverbeteringen door naar Intrum. Zelf houdt u dus al uw kapitaal vrij voor andere, meer cruciale investeringen. Dit effect kan u echter nog in belangrijke mate pimpen door op de juiste momenten in het invorderingsproces te desinvesteren en oninbare premies van de hand te doen door hen om te zetten in onmiddellijke cash. Zo maakt u mooie stappen in uw Solvency Capital vereisten.

Verschillende servicemodellen, afhankelijk van de oplossing van uw voorkeur

 • Schuldinvordering: Pre-juridisch en juridisch: Volledig aanbod van kredietdiensten met één enkel aanspreekpunt
 • Schuldaankoop: De mogelijkheid om uitbestedings- en desinvesteringsstrategieën te combineren
 • White Label/BPO Solutions: Aanmaningsactiviteiten en schuldinvordering in naam van onze opdrachtgever

Uw bedrijfsvoering optimaliseren door de vaste kosten te converteren naar variabele kosten

De overgang naar variabele kosten biedt meer controle en flexibiliteit, met inbegrip van de mogelijkheid om de uitgaven in de tijd af te stemmen op de inkomsten. Variabele uitgaven verlagen ook de kosten door inefficiënties te elimineren. In plaats van apparatuur, mensen of andere middelen als een vaste kostenpost te noteren, kunt u deze behoeften uitbesteden aan een partij die ze efficiënter uitvoert. Daardoor kunt u al uw aandacht richten op uw kernactiviteiten.

Overweeg gebruik te maken van uitbesteding in domeinen waar uw bedrijf niet in uitblinkt. U en uw medewerkers beschikken waarschijnlijk niet over dezelfde expertise of efficiëntie als Intrum, dat zich uitsluitend bezighoudt met Credit Management activiteiten.

Het is niet alleen maar een financiële keuze. Het gaat erom te kijken naar uw bedrijfsvoering, uit te zoeken wat uw zwakke punten zijn. Zo vindt u manieren om uw bedrijf te ontlasten van de kosten en activiteiten die u ervan weerhouden de beste verzekeringsmaatschappij te zijn, én het bedrijf te zijn waar u naar streeft.

White label/BPO oplossingen van uw invorderingseenheid
De belangrijkste voordelen voor onze verzekeringspartners:

 • Het verlaagt uw vaste kosten en variabiliseert deze
 • Het verlaagt de toekomstige investeringsuitgaven
 • Het verhoogt de inkomsten door een betere schuldinvordering
 • Kostenbesparingen door een verbeterde efficiëntie
 • Verbeterde client journey met effectieve impact op klantretentie
 • Last but not least …. u concentreert zich op uw core business, eenvoudig toch ?

Vraag prijsofferte

Kies de credit management diensten die u interesseren & ontvang een prijsvoorstel.

Vraag prijsofferte voor één of meerdere van onze diensten. Wij verwerken uw gegevens zo spoedig mogelijk en contacteren u met een prijsvoorstel op maat.

Vul de velden in en klik "verzenden":