Gedragscode

Intrums gedragscode verschaft het kader dat geldt voor alle medewerkers en voor alle bedrijfspraktijken van Intrum en onze dochterondernemingen.

De gedragscode is een belangrijk onderdeel van Intrums corporate-governancestructuur en wordt gedetailleerd uiteengezet in alle onderdelen van de organisatie, aangevuld met extra richtlijnen, procedures en informatie over hoe bepaalde situaties moeten worden aangepakt.

De gedragscode bevestigt onze aanhoudende inzet om de wet- en regelgeving na te leven, maar ook om zaken te doen op een manier die is afgestemd op onze belangrijkste missie: bedrijven helpen succesvol te zijn door voor hun klanten te zorgen. Voor die missie laten we ons leiden door onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling en door onze gedefinieerde kernwaarden: Empathy, Ethics, Dedication en Solutions.

De gedragscode als kern van onze bedrijfsactiviteiten

We verwachten van iedereen die bij onze activiteiten betrokken is, van onze medewerkers tot onafhankelijke onderaannemers, leveranciers, incasso-inspecteurs, bureaus, consultants, externe bestuurders en andere vertegenwoordigers, dat ze zich aan de gedragscode houden. We werken alleen samen met opdrachtgevers, zakenpartners en leveranciers die in hun activiteiten de wet- en regelgeving naleven, goede bedrijfspraktijken hanteren en zich aan strikte ethische normen houden. Al onze medewerkers volgen ook een opleiding over onze gedragscode.

De gedragscode is goedgekeurd door de raad van bestuur. Het complianceteam is verantwoordelijk voor de opvolging, bewaking en de jaarlijkse evaluatie van het beleid, zodat belangrijke inbreuken of incidenten onmiddellijk worden gemeld aan de CEO en de raad van bestuur.

Inbreuken op de gedragscode melden

Onze medewerkers hebben de plicht om effectief of vermeend wangedrag volgens onze gedragscode en de daarmee verband houdende beleidslijnen, te melden. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld en kunnen anoniem worden doorgegeven via onze meertalige website en gratis telefoondienst.

Onze gedragscode biedt waardevolle richtlijnen voor wie actief is in de wereld van het kredietbeheer en de financiële dienstverlening. Ze bevat een visie van een bedrijf dat het voortouw neemt om een betere economie tot stand te brengen, waar bedrijven en particulieren op een veilige manier krediet kunnen aanbieden en ontvangen. Een bedrijf dat de som is van duizenden mensen. Dat zijn wij allemaal. Samen.
Guy Colpaert, Managing Director Intrum BeNeLux