Duurzaamheid

De weg leiden naar een gezonde economie is ons doel. Onze belangrijkste bijdrage aan duurzaamheid is onze belofte om financiële duurzaamheid voor individuen, bedrijven en de gehele samenleving te bevorderen.

Het ligt voor ons voor de hand dat financiële duurzaamheid hand in hand gaat met milieu- en sociale verantwoordelijkheid, en de weg leiden naar een gezonde economie vereist actieve inspanningen op het gebied van financiële, ecologische en sociale duurzaamheid.

Sinds 2016 zijn wij ondertekenaars van de 10 principes van het UN Global Compact. Via dit initiatief hebben we ons ertoe verbonden op een speciale manier te werken en onze bijdrage aan duurzaamheid te leveren vanuit een financieel, sociaal en milieuperspectief.

Onze betrokkenheid bij het bevorderen van economische, ecologische en sociale duurzaamheid, samen met onze betrokkenheid bij Global Compact, is opgenomen in onze Gedragscode.

Ons milieubeleid bepaalt dat we onze impact op het klimaat zo veel mogelijk willen beperken. Dit betekent in het bijzonder dat we actief moeten werken om onze directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We werken bijzonder hard om onze impact op het klimaat te beperken door reizen, energieverbruik en het gebruik van kantoorbenodigdheden te verminderen.

Om onze klimaatimpact door reizen te verminderen, moedigen we onze medewerkers aan om zo veel mogelijk te kiezen voor telefoon- of videoconferencing. We moedigen onze medewerkers ook aan kantoorbenodigdheden zoveel mogelijk te hergebruiken en het papierverbruik te verminderen door elektronische documenten te gebruiken.