Hoe mensgericht incasseren helpt uw financiële voetafdruk verkleinen?

Mensgericht incasseren is een benadering van incasso waarbij de focus ligt op het behouden van de relatie tussen de schuldeiser en de schuldenaar. In plaats van alleen te focussen op het terugvorderen van het geld dat verschuldigd is, houdt deze benadering ook rekening met de menselijke aspecten van de situatie. Mensgericht incasseren heeft een positieve invloed op de financiële voetafdruk van bedrijven dankzij betere betaalafspraken, minder juridische procedures, een beter klantenbehoud en meer klanten die uit de schulden raken.

Bedrijven die mensgericht incasseren, tonen aan dat ze zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid als kredietverlener en dat ze hun klanten op een verantwoorde manier behandelen. Dit kan leiden tot een positievere beoordeling van de organisatie op ESG-gebieden, wat weer een positief effect kan hebben op de creditrating van het bedrijf.

Kredietbeoordelaars zoals Standard & Poor's, Moody's en Fitch beoordelen steeds meer bedrijven op hun ESG-prestaties, omdat de financiële prestaties van een bedrijf nauw verband houden met de duurzaamheidsprestaties op lange termijn. Door hun ESG-prestaties te verbeteren, kunnen bedrijven dus niet alleen hun reputatie verbeteren, maar ook hun kredietrating verhogen en daarmee hun financieringskosten verlagen. Reden genoeg dus om mensgericht incasseren te introduceren en de financiële voetafdruk van uw bedrijf te verkleinen.

5 voorbeelden van mensgericht incasseren

 1. Luisteren naar de klant: Bij mensgericht incasseren is het belangrijk om te luisteren naar de schuldenaar en te begrijpen wat zijn situatie is. Door open te staan voor de verhalen van klanten kan een betere oplossing worden gevonden die past bij hun financiële mogelijkheden.

 2. Het bieden van flexibele betalingsregelingen: Mensgericht incasseren omvat vaak het aanbieden van flexibele betalingsregelingen die zijn afgestemd op de financiële situatie van de schuldenaar. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de betalingen worden uitgespreid over een langere periode of dat er tijdelijk een betalingspauze wordt ingelast.
 3. Het gebruik van begrijpelijke communicatie: Bij mensgericht incasseren is het belangrijk om heldere taal te gebruiken in alle communicatie met de schuldenaar. Het vermijden van verwarring en angst begint al bij de opmaak van een duidelijke factuur. Hanteer in uw debiteurenbeheer een communicatie op maat van de klant met behulp van vooraf gedefinieerde persona's.
 4. Het bieden van hulp en advies: Soms kan mensgericht incasseren ook betekenen dat er hulp en advies wordt geboden aan de schuldenaar om hun financiële situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door verwijzing naar schuldhulpverlening of budgetcoaching.
 5. Het vermijden van taal die agressief of bedreigend kan overkomen: In plaats daarvan wordt de schuldenaar op een respectvolle en empathische manier benaderd, om zo de kans op een positieve uitkomst te vergroten.

Wat zijn de vereisten voor mensgericht incasseren op vlak van bedrijfsprocessen?

 1. Flexibiliteit en maatwerk: Mensgericht incasseren vereist meer flexibiliteit en maatwerk bij het opstellen van betalingsregelingen. Het bedrijf moet in staat zijn om individuele betalingsregelingen op maat aan te bieden die rekening houden met de financiële situatie van de schuldenaar.
 2. Empathische communicatie: Dit betekent dat de medewerkers van de financiële administratie en het debiteurenbeheer getraind moeten worden in empathische communicatievaardigheden en op een begrijpelijke manier met de schuldenaar moeten communiceren.
 3. Gebruik van moderne technologie: Het gebruik van moderne technologie, zoals data-analyse en automatisering, ondersteunt mensgericht incasseren. Door middel van data-analyse kan het bedrijf bijvoorbeeld inzicht krijgen in de financiële situatie van de schuldenaar en op basis daarvan een passende communicatie voorzien.
 4. Adequate juridische kennis: Het bedrijf moet beschikken over adequate juridische kennis om de wettelijke kaders van het incassoproces te begrijpen en te kunnen handhaven. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het bedrijf op een correcte en rechtmatige manier incasseert.
 5. Goede interne samenwerking: Mensgericht incasseren vereist goede interne samenwerking tussen verschillende afdelingen, zoals de afdelingen incasso, klantenservice en financiën. Het is belangrijk dat deze afdelingen goed op elkaar zijn afgestemd en samenwerken.
 6. Aanpassingen in incassoprocedures: Mensgericht incasseren kan leiden tot veranderingen in de procedures en beleidslijnen die worden gebruikt bij het innen van schulden. Het bedrijf kan bijvoorbeeld meer flexibiliteit en maatwerk moeten bieden bij het opstellen van betalingsregelingen.
 7. Veranderingen in de organisatiestructuur: Het introduceren van een mensgerichte benadering kan ook veranderingen in de organisatiestructuur vereisen, bijvoorbeeld door de invoering van een apart team dat verantwoordelijk is voor mensgericht incasseren. Het debiteurenbeheer kan ook deels uitbesteed worden aan een aanbieder van White Label Credit Management Diensten.
 8. Continue verbetering: Tot slot is het belangrijk dat het bedrijf continu blijft streven naar verbetering van het mensgerichte incassoproces. Dit betekent dat het bedrijf moet monitoren en evalueren hoe het proces verloopt en waar mogelijk verbeteringen moet aanbrengen.

Workshop Mensgericht incasseren - 20 april 2023

Kom in deze belevingsgerichte sessie te weten wat mensgericht incasseren is, hoe je het organiseert en tot welke resultaten het leidt.

Een duurzaam incassobeleid dat gebaseerd is op een mensgerichte aanpak?

Een serieus thema gebracht met een ludieke twist en een hoge mate van interactie. Op het menu: Beleving, Inspiratie, Ervaringsuitwisseling, Expertise, Netwerking. U komt toch ook?

Tijdstip Intrum workshop?

Donderdag 20 april 2023

2 sessies:

 • 14u30 tot 15u00
 • 15u10 tot 15u40

Waar?

De Montil, Affligem

Workshop Mensgericht incasseren
Registreer hierboven voor de Workshop Mensgericht incasseren