European Payment Report 2020 

De corona uitbraak heeft wereldwijd effect op de economie. Wat merken bedrijven daar nu al van en hoe zien zij de toekomst? Lees het in het European Payment Report 2020. Klik hier

European Industry White Paper Report 2018

In het European Payment Report (EPR) verzamelt Intrum gegevens van duizenden bedrijven in Europa om inzicht te krijgen in het betalingsgedrag en de financiële gezondheid van Europese bedrijven.

Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig is uitgevoerd in 29 Europese landen, in de periode februari tot en met maart 2018. Aan het onderzoek deden 9.607 bedrijven mee. 

Via dit onderzoek hebben we waardevolle inzichten gekregen in hoe late betalingen en niet-betaling van invloed zijn op de Europese economieën en bedrijfssectoren. We zien uiteenlopende gevolgen van late betalingen en niet-betaling voor verschillende economieën en industrieën. Wat alle economieën en industrieën in ons rapport verenigt, is dat ze allemaal worden beïnvloed door betalingen die te laat of in gebreke zijn.

Vraag hier uw EPR aan

Voornaamste conclusies

 1. Impact van extra rentekosten door te late betalingen is laag onder Nederlandse bedrijven
  Wanneer bedrijven wordt gevraagd om de impact van late betalingen te beoordelen, als het gaat om de bijkomende rentekosten, komt Nederland naar voren als een land waar bedrijven de laagste impact bemerken. Slechts 4% van de Nederlandse bedrijven beoordeelt de impact als hoog. Hierdoor staat Nederland onderaan de lijst, samen met Finland. Dit in vergelijking tot het Europese gemiddelde van 14% van de bedrijven, die een grote impact ondervinden als het gaat om dit probleem.

 2. Nederlandse bedrijven ervaren geen beperking van hun liquiditeit als gevolg van late betalingen.
  Nederland behoort tot de landen waarin een relatief klein deel van de bedrijven zegt dat de invloed van late betalingen op de liquiditeitspositie groot is. Slechts 11% van de bedrijven in Nederland geeft aan dat de invloed van late betalingen op de liquiditeitspositie groot is. Een verschil van 10% ten opzichte van het Europese
  gemiddelde van 21%.

 3. Lage rentestand beweegt Nederlandse bedrijven niet tot extra investeringen
  Nederlandse bedrijven behoren tot de bedrijven in Europa die het minst geneigd zijn om te melden dat de lage rentetarieven van de afgelopen jaren hen ertoe heeft gebracht om extra te investeren. 6% van de Nederlandse bedrijven zegt dat de lage rente van de afgelopen jaren hen ertoe heeft aangezet om hun investeringen te verhogen. Dit in vergelijking tot het Europese gemiddelde van 16% van de Europese bedrijven die hetzelfde zeggen.