Intrum publiceert European Payment Report 2022 

Wat zijn de gevolgen van inflatie op betaaltermijnen? Hoe beschermen Nederlandse bedrijven zich tegen late betalingen en een economische neergang? De antwoorden op deze en andere vragen zijn terug te lezen in het European Payment Report (EPR). In het rapport wordt de financiële situatie van Nederlandse bedrijven weergegeven ten opzichte van het Europees gemiddelde. In het rapport is ook oog voor toekomstige ontwikkelingen. Download het rapport nu gratis hier

European Payment Report 2019

Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat tussen 31 januari en 5 april 2019 is uitgevoerd in 29 Europese landen. Voor dit rapport verzamelde Intrum gegevens van 11.856 bedrijven uit heel Europa. Dit om inzicht te verkrijgen in het betalingsgedrag en de financiële gezondheid van Europese bedrijven.

  • Hoe snel krijgen Nederlandse bedrijven betaald?
  • Wijkt dit af van de situatie in Europa?
  • Wat zijn de gevolgen van late betalingen en welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen door bedrijven om risico's te dekken?

De antwoorden op deze en andere vragen zijn terug te lezen in het European Payment Report (EPR). In het rapport wordt de financiële situatie van Nederlandse bedrijven weergegeven ten opzichte van het Europees gemiddelde. In het rapport is ook oog voor toekomstige ontwikkelingen. Zijn er signalen die uitwijzen op een recessie? Is fysiek geld nog wel noodzakelijk in de huidige economie. 

Download hier gratis het European Payment Report 2019