Intrum publiceert European Payment Report 2022 

Wat zijn de gevolgen van inflatie op betaaltermijnen? Hoe beschermen Nederlandse bedrijven zich tegen late betalingen en een economische neergang? De antwoorden op deze en andere vragen zijn terug te lezen in het European Payment Report (EPR). In het rapport wordt de financiële situatie van Nederlandse bedrijven weergegeven ten opzichte van het Europees gemiddelde. In het rapport is ook oog voor toekomstige ontwikkelingen. Download het rapport nu gratis hier

European Payment Report 2021

Intrum publiceert al sinds 1998 jaarlijks het European Payment Report (EPR). Dit is de 6e jaarlijkse editie van het EPR voor Nederland. Dit rapport geeft een overzicht van de betalingsrisico‘s op landniveau.

  • Wat zijn de gevolgen van de corona-uitbraak op betaaltermijnen?
  • Hoe beschermen Nederlandse bedrijven zich tegen late betalingen en een economische neergang?
  • Wijkt dit af van de situatie in Europa?
  • Aan welke maatregelen hebben bedrijven in Nederland en Europa behoefte?


De antwoorden op deze en andere vragen zijn terug te lezen in het European Payment Report (EPR). In het rapport wordt de financiële situatie van Nederlandse bedrijven weergegeven ten opzichte van het Europees gemiddelde. In het rapport is ook oog voor toekomstige ontwikkelingen.

Het rapport is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig is uitgevoerd in 29 Europese landen tussen 26 januari en 16 april 2021. In totaal hebben 11.187 bedrijven in 11 bedrijfstakken in Europa deelgenomen aan het onderzoek. In Nederland namen 501 bedrijven deel aan het onderzoek.

Download hier gratis het European Payment Report 2021

EPR 2021