Intrum publiceert European Payment Report 2021 

Wat zijn de gevolgen van de corona-uitbraak op betaaltermijnen? Hoe beschermen Nederlandse bedrijven zich tegen late betalingen en een economische neergang? De antwoorden op deze en andere vragen zijn terug te lezen in het European Payment Report (EPR). In het rapport wordt de financiële situatie van Nederlandse bedrijven weergegeven ten opzichte van het Europees gemiddelde. In het rapport is ook oog voor toekomstige ontwikkelingen. Download het rapport nu gratis hier

Strengere regulering incassobranche hard nodig

Intrum Justitia pleit voor strengere regulering van de incassobranche. Eerder kondigde Intrum Justitia al aan een andere koers te varen. Het bedrijf verlegt de focus naar het helpen voorkomen van schulden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) deed onderzoek naar de incassobranche.

We zijn blij dat de ACM onze strategie waardeert. We zijn goed op weg alle bedrijfsprocessen te optimaliseren. We hopen een voorbeeld te zijn voor de branche. Helaas komen misstanden nog te vaak voor. Wij pleiten dan ook voor een strengere regulering van de markt, om de cowboys te weren die misbruik maken van kwetsbare consumenten.
Rick Terra

Het onderzoek bevestigt dat Intrum de juiste weg is ingeslagen. Voormalig Intrum Justitia zegt de ACM toe verdere verbeteringen door te voeren ter bescherming van kwetsbare consumenten.  Terra: “We zijn blij met het ACM onderzoek en diens keuze voor een brede aanpak van de problemen in de incassobranche. We werken graag mee aan een verbetering van de gehele branche.” De ACM publiceert maandag de resultaten van het onderzoek.

Consumenten beschermen tegen misstanden
Het niet betalen van rekeningen is een probleem in Nederland. Problematische schulden zijn  slecht voor zowel individu als samenleving. Terra: “We willen ervoor zorgen dat rekeningen betaald worden, maar altijd op een sociaal verantwoorde manier. Op basis van goed advies, heldere informatie en flexibele betalingsregelingen willen we samenwerken met zowel bedrijven als consumenten. Door consumenten vroegtijdig attent te maken op de risico’s van hun betaalgedrag en hen mogelijkheden te bieden om eerder en beter grip te krijgen op hun financiën, voorkomen we veel problemen. Helaas zien we nog te veel misstanden in de markt van organisaties die dit niet sociaal aanpakken. Hiervan zijn consumenten de dupe en de incassobranche krijgt hierdoor, begrijpelijk, een negatief imago.”

ACM onderzoek
De ACM deed onderzoek naar misstanden in de incassobranche. Ook voormalig Intrum Justitia was deel van dit onderzoek. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat Intrum de juiste koers is ingeslagen. Terra: “We zijn een nieuwe weg ingeslagen, maar we zijn er nog niet.  We zullen ons verder inspannen om al onze bedrijfsprocessen op orde te krijgen.”

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Carlijn Hofland via Carlijn.Hofland@lindorff.com of telefoon 06 17 119 364