Een derde van de Nederlanders heeft meer geldzorgen dan ooit

Meer Nederlanders maken zich zorgen over hun financiën. Dit blijkt uit het European Consumer Payment Report (ECPR) dat Intrum jaarlijks laat uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt ook dat een nieuwe groep te maken krijgt met schulden en incasso. In de cijfers zijn mensen te zien die normaal geen problemen hebben met hun geldzaken. Zorgwekkend volgens Reza Atighi, directeur van Intrum: “Het is van belang dat we deze mensen vroeg signaleren en helpen om hun financiën weer op orde te krijgen om te voorkomen dat ze problematische schulden opbouwen.”

  • 21% is achteruit gegaan in inkomen
  • 33% bezuinigt op niet-essentiële uitgaven
  • 22% valt terug op spaargeld
  • 28% spaart op dit moment minder
  • 10% last een betalingspauze in (vaak huur of hypotheek)

Nieuwe groep mensen krijgt te maken met betalingsproblemen

Een nieuwe groep mensen heeft als gevolg van de pandemie te maken met openstaande schulden, mensen die waarschijnlijk nauwelijks tot geen ervaring hebben met  incasso. En daar schuilt een gevaar in, volgens Intrum. Mensen die geen ervaring hebben met incasso zijn soms geneigd om de situatie te negeren waardoor schulden oplopen of om onverstandige oplossingen te zoeken, zoals het lenen van geld om af te lossen. Het is van belang dat deze mensen niet in paniek raken maar contact zoeken met hun schuldeisers. Vaak zijn er oplossingen mogelijk, denk aan een betaalregeling, het voorkomen van kosten of het bevriezen van een lening. Reza Atighi: “Een incasso traject kan beangstigend zijn voor mensen, maar dat is vaak niet terecht. Intrum spoort mensen aan om zicht te krijgen op hun betaalgedrag en hen zo te behoeden voor problematische schulden. Mocht een klant al problematische schulden hebben, dan zoeken we naar een passende oplossing.”

Spaargeld heeft te lijden

Uit het ECPR blijkt dat veel ondervraagden zelf ook al zoeken naar een oplossing voor hun verminderde inkomen. Een derde van de ondervraagden bezuinigt op uitgaven aan niet-essentiële spullen. Kopen mensen wel iets, dan zijn dat vooral uitgaven die gekoppeld zijn aan het vaker thuis zijn, zoals internet of huishoudelijke artikelen. Een vijfde van de Nederlanders valt terug op spaargeld (22%).  Dat spaargeld heeft sowieso te lijden onder de Covid-19 crisis, ruim een kwart van de ondervraagden (28%) spaart op dit moment minder. Ook kijken Nederlanders of ze vaste lasten kunnen pauzeren om meer bestedingsruimte te creëren. Eén op de tien treft een regeling om betalingen te bevriezen. Vooral de huur of hypotheek bevriezen is een veelgebruikte maatregel.

Vrees voor inkomen

Corona jaagt veel mensen angst aan over hun financiële situatie. Het gevoel van financieel welzijn heeft flink te lijden onder de corona crisis, mensen geven in het onderzoek aan dat zij zich nog nooit zoveel zorgen hebben gemaakt als nu. Geen onterechte zorgen blijkt uit het ECPR, want een vijfde (21%) van de ondervraagde mensen is daadwerkelijk achteruit gegaan in hun inkomen. Vooral de jonge generatie van 18 tot 37 jaar geeft aan dat zij nu met minder inkomen rond moeten komen. Maar ook mensen die tot nu toe nog geen gevolgen hebben ervaren van de corona crisis bemerken mentale onrust. Een derde van de ondervraagden vreest dat Covid-19 negatieve gevolgen voor hun inkomen zal hebben.

Onderzoek

Intrum doet jaarlijks onderzoek naar het betalingsverkeer van consumenten in de vorm van het European Consumer Payment Report (ECPR).  Het onderzoek wordt uitgevoerd in 24 Europese landen. In Nederland worden 1000 consumenten gevraagd naar hun inkomen, financieel welzijn, betalingsverkeer en spaargedrag. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode 28 augustus tot 5 oktober.