Steeds meer Europeanen kiezen voor duurzaamheid

4 op de 10 Europeanen zeggen dat hun interesse in duurzaamheid hen motiveert om hun uitgaven te beperken. Betekent dit dan ook dat er een verschuiving naar duurzamere consumptie plaats zal vinden?

29 november is het Black Friday, het fenomeen dat vanuit de Verenigde Staten is komen overwaaien en menig (web)winkel voor één dag op z’n kop zet vanwege diverse kortingen en aanbiedingen. Iedereen kent de beelden van shoppers die strijden om koopjes, maar verandert onze honger naar consumptie naarmate duurzaamheid steeds prominenter wordt in de samenleving?

De 2019-editie van het European Consumer Payment Report (ECPR) van Intrum -dat op 28 november gepubliceerd wordt- brengt enkele tekenen van verandering aan het licht.

Uit het rapport blijkt dat 42 procent van de Europese consumenten in 24 Europese landen het eens is met de stelling: ‘Mijn interesse in duurzaamheid heeft me gemotiveerd om mijn uitgaven te beperken’.

Europese interesse  in duurzaamheid
Europese interesse in duurzaamheid

Dit gaat vooral op voor consumenten in Griekenland (61 procent), Slowakije en Roemenië (58 procent) en Portugal (57 procent). Opvallend genoeg zijn dit ook landen die relatief slecht scoren op Intrum haar te publiceren Financieel Welzijnsbarometer.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 26 procent van de Nederlanders zijn of haar consumptie laat beperken door de interesse in duurzaamheid. Nederland scoort hiermee het laagst van alle landen in Europa.

Interesse in duurzaamheid per land
Interesse in duurzaamheid per land

Duurzame alternatieven

Het feit dat 42 procent van de Europese consumenten probeert om minder uit te geven als gevolg van de toegenomen interesse in duurzaamheid, geeft aan dat het debat over consumptie en de negatieve impact op het milieu en klimaat impact heeft.

Steeds meer mensen vinden Black Friday een duidelijk voorbeeld van doorgeslagen consumptie. Dit jaar is er dan ook een beweging ontstaan die White Monday promoot, wat plaats zal vinden op maandag 25 november. Mensen worden op deze dag aangemoedigd om Black Friday te mijden en in plaats daarvan kleding en andere spullen te hergebruiken, repareren of huren. Met andere woorden, omarm de circulaire economie door verspilling tegen te gaan en te hergebruiken wat we al hebben.

De organisatoren van het evenement, Henning Gillberg en Alexandra Davidsson, beschrijven White Monday als "een kleine duw voor particulieren en bedrijven om te wennen aan de circulaire manier van consumeren."

Misschien niet verwonderlijk, gezien de impact van jonge klimaatactivisten zoals Greta Thunberg, waren het de 18 tot 21-jarige respondenten van de ECPR die de het ’t meest eens waren (47 procent) met de stelling dat duurzaamheid hun uitgaven beperkt. Aangezien het aantal voor elke leeftijdsgroep op of boven de 40 procent ligt, kan gesteld worden dat het duurzaamheidsdebat vat heeft gekregen op alle leeftijdsgroepen.

Social media hebben invloed op consumentenuitgaven

Het ECPR wijst ook op de impact van sociale media op zowel duurzame als niet-duurzame uitgaven.

Meer dan drie op de tien (32 procent) Europese consumenten zeggen zij door social media een beter bewustzijn hebben van de duurzaamheid van producten. Anderzijds, blijkt ook dat social media een negatief effect heeft. Zo is 39 procent van de Europeanen het eens met de stelling dat 'sociale media een druk creëren om meer te consumeren dan nodig is'.

“De groeiende bezorgdheid over het klimaat en duurzaamheid begint het bewustzijn en consumptiegedrag van Europese consumenten te beïnvloeden. In de 2019-editie van ons European Consumer Payment Report zien we aanwijzingen dat de behoefte verschuift naar duurzamere consumptie in plaats van overconsumptie,” zegt Carlijn Hofland namens Intrum. “Het is teleurstellend dat de Nederlandse consumenten hierin achterblijven. Dit verdient onze aandacht.”

Over het European Consumer Payment Report onderzoek

Het rapport is gebaseerd op de antwoorden van 24.004 consumenten uit 24 Europese landen. Met dit rapport wil Intrum inzicht verschaffen in het alledaagse leven van Europese consumenten, hun uitgaven en hun financiële uitdagingen. Het Nederlandse rapport is gebaseerd op de antwoorden van 1.000 Nederlandse respondenten.

Het volledige rapport is vanaf 28 november te downloaden op www.intrum.nl/ecpr.