Toeslagenaffaire

Ouders zijn door het onterecht stopzetten van de toeslagen en het terugvorderen van grote bedragen door de Belastingdienst, in grote financiële problemen gekomen. Intrum heeft de ontwikkelingen ten opzichte van de toeslagenaffaire de afgelopen periode op de voet gevolgd.

In het kader van maatschappelijk verantwoord incasseren vonden wij het belangrijk om hier een duidelijk standpunt in te nemen en zodoende ook onze werkwijze hierop aan te passen. Wij hebben daarom twee stappen met betrekking tot dit dossier genomen om ervoor te zorgen dat betrokken consumenten conform ons MVI-beleid én de recente richtlijnen worden behandeld:

  1. Wij hebben een vast aanspreekpunt benoemd die zorg draagt voor de afstemming met externe partijen zoals de NVI (https://www.nvio.nl/), de interne richtlijnen voor onze medewerkers en de afstemming met schuldhulpverleningsinstanties
  2. Wij hebben de pauzeknop ingevoerd voor consumenten die zich melden (rechtstreeks, via deurwaarders, via opdrachtgevers of via schuldhulpinstanties). De pauzeknop betekent dat we alle incassomaatregelen staken en de vorderingen “on hold” zetten voor een periode van maximaal een jaar.

Wij wachten de uitkomst van de verdere berichtgeving omtrent de operationele afwikkeling verder af en zullen onze vervolgstappen uiteraard volledig in lijn met de instructies vorm gaan geven zodra dat mogelijk is.

Voor meer achtergrond op dit dossier, verwijzen we graag naar dit artikel.