Verslechtering betaalgedrag zet bedrijfsleven onder druk

Hoewel het sentiment ten opzichte van de economie vrij negatief lijkt, blijkt uit onderzoek van Intrum dat Nederlandse bedrijven zich relatief weinig zorgen maken over de toekomst. Slechts 14 % denkt hard geraakt te worden door de recessie. In vergelijking tot andere Europese landen is dat zeer laag. Kleinere ondernemingen hebben in ons land het meest te lijden onder de crisis, als gevolg van uitgestelde betalingen. Dit blijk uit het European Payment Report 2020 dat is uitgevoerd door Intrum.

Bedrijven in Nederland zijn gematigd negatief over hun toekomst. Slechts 14% denkt dat de recessie hen hard zal raken. In andere Europese landen maakt het bedrijfsleven zich duidelijk meer zorgen over de toekomst, met name het Spaanse bedrijfsleven ziet het somber in. Maar liefst 54% van de ondervraagde Spaanse ondernemingen denkt dat de recessie een zeer negatieve impact zal hebben. Gemiddeld ziet ongeveer 38% van de Europese bedrijven de toekomst met gefronste wenkbrauwen tegemoet.

Door lockdowns en overheidsmaatregelen staan Europese kantoren leeg.

Zorgen over betalingstermijnen

In Nederland vinden bedrijven de financiële gezondheid van hun klanten zorgelijk. Nu al worden rekeningen later betaald dan voorheen, met als resultaat druk op de liquiditeit, zorgen over het voortbestaan van de onderneming en personeelsbeleid. Met de aankomende recessie zal dit alleen maar toenemen. Eén op de 4 (25%) Nederlandse organisaties ziet het risico op late betalingen groter worden de komende 12 maanden. Met name de industrie (42%) en energiesector (33%) voorzien uitdagingen als het gaat om tijdige betaling van afnemers. Opvallend is dat de horeca, toch een sector waar grote zorgen over de toekomst heersen, zich over betalingen weinig zorgen maakt (10%).

MKB lijdt meest onder achterstallige betalingen

Uitgestelde betalingstermijnen zijn vooral voor kleine ondernemingen een probleem. Tijdige betalingen kunnen voor deze groep het verschil maken tussen overleven of failliet gaan. Het is aan de orde van de dag: uit het onderzoek blijkt dat 33% van de ondernemingen een langere betalingstermijn heeft moeten accepteren dan comfortabel is. Cru detail: in 14% van de gevallen wordt deze langere betalingstermijn door een multinational gevraagd. Reza Atighi, managing director van Intrum: “Het zijn vooral de kleine en middelgrote ondernemingen die het nu zwaar hebben. Het op tijd betalen van rekeningen is van groot belang voor de cashflow van die bedrijven. Het is de taak van grote bedrijven, overheid en multinationals om hun leveranciers juist nu op tijd te betalen. Vooruitlopend op wetgeving door staatssecretaris Keizer, leveren zij daarmee een grote bijdrage aan het voortbestaan van het MKB en daarmee onze economie.”

Oplossingen voor recessie

Nederlandse bedrijven zien vooral kostenbesparingen (36%) en geen nieuw personeel aannemen (26%) als middelen om de recessie te bestrijden. Een kwart van de bedrijven zegt minder mensen in dienst te nemen. Er is ook positief nieuws, 26% gaat juist investeren in sales om de crisis te lijf te gaan.

Onderzoek

Intrum doet jaarlijks onderzoek naar het betaalgedrag en perspectief van ondernemingen voor de toekomst, het European Payment Report. Dit jaar werd het onderzoek onderbroken door de uitbraak van corona. Omdat de helft van de respondenten de vragenlijst na de uitbraak van corona invulden, besloot Intrum om dit jaar die uitkomsten publiek te maken. Het aantal deelnemende bedrijven is daarom de helft van de normaal 1000 respondenten.