Nieuwe rekeningnummers Intrum 


Bent u opdrachtgever van Intrum?
Ons bankrekeningnummer is gewijzigd. Lees hier het volledige bericht. Daarnaast is ook de derdengeldenrekening voor uw klanten gewijzigd. Hier vindt u meer informatie. 

Nieuw bankrekeningnummer

Wij stappen over op een nieuwe bank. Onze bankrekeningnummers zullen daardoor wijzigen. Voor uw betalingen aan ons, de betalingen van ons aan u en voor de betalingen van uw klanten aan ons zullen wij nieuwe bankrekeningnummers in gebruik nemen.

Wat betekent dit voor u?

Wij vragen u om vanaf 11 januari 2021 te betalen op ons nieuwe bankrekeningnummer NL60DEUT0265251532 ten name van Intrum Nederland B.V. Dit nieuwe bankrekeningnummer vindt u vanaf dan ook terug op onze facturen. Betalingen die na 31 januari 2021 naar het oude bankrekeningnummer worden overgemaakt, komen niet meer bij Intrum aan.

Wat betekent dit voor uw klanten?

Ook het bankrekeningnummer waarop uw klanten aan ons betalen wijzigt. Eind januari ontvangt u hierover meer details. Houdt u alvast rekening met de volgende zaken:

  1. Geïncasseerde gelden die wij aan u doorstorten, zijn afkomstig van ons nieuwe derdengelden-bankrekeningnummer. Houd hier rekening mee bij het genereren van financiële mutatiebestanden die u mogelijk met Intrum uitwisselt. Zo kunt u voorkomen dat betalingen afkomstig van Intrum per abuis als klantbetaling worden gekwalificeerd en in een mutatiebestand voor Intrum worden opgenomen.
  2. Communiceert u ons bankrekeningnummer aan uw klanten? Wijzig dit dan naar het nieuwe bankrekeningnummer dat u in januari van ons ontvangt.

Onze bankrekeningnummers bij ABN AMRO Bank wijzigen niet

Alleen onze bankrekeningnummers bij ING Bank wijzigen naar Deutsche Bank. Onze huidige bankrekeningnummers bij ABN AMRO Bank wijzigen niet.

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of log in op Intrum Web. U kunt ons ook bellen op 088-2225233. We helpen u graag.

Lees hier het volledige bericht over de wijziging van ons derdengelden bankrekeningnummer.