Nieuwe rekeningnummers Intrum 


Bent u opdrachtgever van Intrum?
Ons bankrekeningnummer is gewijzigd. Lees hier het volledige bericht. Daarnaast is ook de derdengeldenrekening voor uw klanten gewijzigd. Hier vindt u meer informatie. 

Nieuw derdengeldenrekeningnummer

Wij stappen over op een nieuwe bank. Onze bankrekeningnummers zullen daardoor wijzigen. Voor de betalingen van uw klanten aan ons zullen wij een nieuw bankrekeningnummer in gebruik nemen.

Uw klanten betalen voortaan op NL64DEUT0265294916

Vanaf 1 februari vragen wij uw klanten om ons te betalen op ons nieuwe bankrekeningnummer NL64DEUT0265294916 ten name van Stichting Derdengelden Intrum Nederland. Dit nieuwe bankrekeningnummer vinden zij dan ook terug in onze communicatie. Betalingen die na 28 februari 2021 naar het oude bankrekeningnummer worden overgemaakt, komen niet meer bij Intrum aan.

Wat betekent dit voor u?

Geïncasseerde gelden die wij vanaf 15 februari aan u doorstorten, zijn afkomstig van ons nieuwe derdengelden-bankrekeningnummer. Houd hier rekening mee bij het genereren van financiële mutatiebestanden die u mogelijk met Intrum uitwisselt. Zo kunt u voorkomen dat betalingen afkomstig van Intrum per abuis als klantbetaling worden gekwalificeerd en in een mutatiebestand voor Intrum worden opgenomen.

Belangrijk om te controleren

Communiceert u ons bankrekeningnummer aan uw klanten? Wijzig dit dan zo snel mogelijk naar:

  • Bankrekeningnummer: NL64DEUT0265294916.
  • Begunstigde: Stichting Derdengelden Intrum Nederland
  • Swift/BIC: DEUTNL2A

Onze bankrekeningnummers bij ABN AMRO Bank wijzigen niet

Alleen onze bankrekeningnummers bij ING Bank wijzigen naar Deutsche Bank. Onze huidige bankrekeningnummers bij ABN AMRO Bank wijzigen niet.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of log in op Intrum Web. U kunt ons ook bellen op 088-2225233. We helpen u graag.

Lees hier wat de wijziging van (een deel van) onze bankrekeningnummers betekent voor uw betalingen aan ons.