WIK-Brief

Eisen voor het correct opstellen van uw WIK-brief

Waar staat WIK voor?

Sinds 1 juli 2012 is de WIK: Wet Incassokosten van kracht. De regeling heet Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten. 

De Nederlandse Wet Incassokosten schrijft voor dat uw klanten een laatste verplichte herinnering van u ontvangen. Voordat incassokosten in rekening gebracht mogen worden, moet uw klant (B2C) de gelegenheid gegeven zijn om de factuur  alsnog zonder bijkomende kosten te betalen. In deze brief moet ook vermeld worden wat de gevolgen en de exacte kosten zijn, als er niet binnen 14 dagen betaald wordt. 

De wet geldt voor alle vorderingen op consumenten. Dit betekent onbetaalde facturen op consumenten, per 1 juli 2012. 

Welke kosten mogen er in rekening gebracht worden?

15% over over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,-;
10% over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering;
5% over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering;
1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

Rekenvoorbeelden

 1. Bij een vordering met een hoofdsom van € 125,- bedragen de incassokosten:

  15% over € 125,- = € 18,75 maar dit ligt onder het minimum, dus wordt het minimum berekend en zijn de incassokosten  € 40,-. 
 2. Bij een vordering met een hoofdsom van € 23.000,- bedragen de incassokosten:

  15% over € 2.500,- = € 375,- verhoogd met:
  10% over € 2.500,- = € 250,- verhoogd met:
  5% over € 5.000,- = € 250,- verhoogd met:
  1% over € 13.000,- = € 130,-

  Totaal is in dit rekenvoorbeeld sprake van € 1.005,- aan incassokosten. Dit bedrag wordt zo mogelijk nog verhoogd met de BTW, zie hieronder voor de situatie waarin dit speelt.

Wanneer worden de kosten in rekening gebracht?

Volgens de WIK dienen consumeten eerst een kosteloze aanmaning te ontvangen. In de rechtspraak en daarbuiten is dit de '14-dagen brief' gaan heten, waarover De Hoge Raad in november 2016 nadere uitspraak heeft gedaan.
Conform deze uitspraak vangt die termijn van 14 dagen aan op de dag nádat de schuldenaar de aanmaning heeft ontvangen. Op deze manier krijgt de schuldenaar in ieder geval ook echt 14 dagen de tijd om alsnog te betalen zonder bijkomende incassokosten. In de 14-dagen brief moeten de gevolgen worden genoemd wanneer er niet wordt betaald. Ook moet het bedrag aan incassokosten dat daarna verschuldigd is worden vermeld.

De tekst in de kosteloze aanmaning luister nauw. Staat het niet goed omschreven, dan worden bij een eventuele procedure de incassokosten mogelijk afgewezen.

Meld daarom in de 14-dagen brief dat 'binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd' of 'binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd' moet zijn betaald. Een langere termijn kunt u ook hanteren, maar omschrijf het altijd duidelijk.