Betere financiële kennis vormt het fundament voor een gezonde economie

“Niemand is erbij gebaat dat jongeren verstrikt raken in een situatie waarin de schulden zich opstapelen. Op dit moment is er in Europa echter te weinig aandacht voor het voorkomen van deze problematiek. Uit onderzoek van Intrum blijkt bijvoorbeeld dat slechts één op de vijf Europese tieners over voldoende financiële kennis denkt te beschikken om het ouderlijk huis te kunnen verlaten. Als Europees marktleider op het gebied van credit managementdiensten hebben wij mede de verantwoordelijkheid om iets aan dit probleem te doen”, zegt Karolina Castillo, verantwoordelijk voor Spendido in Zweden. Spendido is een educatief initiatief van Intrum dat jongeren meer kennis over financiën moet geven.

Gemakkelijk lenen

Een groot deel van de belevingswereld van jongeren is gericht op consumptie, maar weinig jongeren hebben voldoende financiële kennis om verantwoord te kunnen consumeren. Uit een onderzoek in opdracht van Intrum onder jongeren tussen de 16 en 24 jaar blijkt dat slechts 21 procent van de Europese jongeren van mening is dat zij op school genoeg hebben geleerd over persoonlijke financiën. “Wat tegenwoordig voor veel jonge mensen een probleem wordt, is dat sommige kredietverstrekkers relatief gemakkelijk kredieten verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid tot achteraf betalen. Dit terwijl we weten dat veel jongeren geen basiskennis hebben van gezond koopgedrag,” zegt Karolina Castillo. “Dit betekent dat jongeren relatief gemakkelijk in een schuldsituatie terechtkomen, waar niemand bij gebaat is. Bedrijven worden niet betaald en jongeren riskeren een registratie te ontvangen die hen kan beperken in hun toekomst (vb. BKR-registratie in Nederland).”

Om het risico te verkleinen dat jongeren in een negatieve spiraal van krediet en oplopende schulden terechtkomen, heeft Intrum Zweden Spendido ontwikkeld, een educatief initiatief voor middelbare scholieren en het MBO. Spendido helpt leraren hun studenten kennis bij te brengen over persoonlijke financiën en krediet. Het doel is dat jongeren op deze manier begrijpen wat krediet is, wat het betekent om op krediet te winkelen en wat de gevolgen kunnen zijn als je niet kunt betalen. “Wat velen niet begrijpen, is hoe gemakkelijk het is om de controle te verliezen en welke kosten een (onbetaald) krediet met zich mee kan brengen. Als we voorbeelden laten zien van hoe snel een schuld kan groeien, worden veel jongeren hierdoor verrast.”

Karolina
Karolina Castillo, verantwoordelijk voor Spendido in Zweden

Kennis van krediet

Dit wil niet zeggen dat Spendido alleen negatieve gevolgen laat zien van krediet. “Leningen of krediet zijn nodig in een gezonde economie, maar ze moeten op de juiste manier worden gebruikt en het moet inzichtelijk en begrijpelijk zijn wat het daadwerkelijk kost om een krediet terug te betalen. Het gaat erom dat iemand die wél zijn vaste lasten kan voldoen, niet in de problemen komt bij onverwachte uitgaven en weet wat vrij besteed kan worden.”

Het idee bestaat soms dat wij er baat bij hebben dat mensen niet kunnen betalen, maar dat is onjuist. Niemand heeft profijt van een hoge schuldenlast, ook wij niet. Wij worden alleen betaald als onze opdrachtgevers betaald kunnen worden. Het is voor ons dus van belang dat wij jongeren de kennis en handvatten aandragen om op een gezonde wijze deel te kunnen nemen aan de economie.

Afbeelding uit Spedido lesprogramma.

Meer over Spendido of Intrum en educatie?