Snellere en efficiëntere schuldhulp door Schuldenknooppunt

Bij ruim 650 duizend huishoudens was in 2018 sprake van problematische schulden, blijkt uit onderzoek van het CBS uit 2020. Van deze groep wordt zo’n 14 procent bijgestaan door bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Schuldeisers, schuldhulpverleners én mensen met financiële problemen willen maar één ding: een snelle regeling van schulden. Dit wordt echter bemoeilijkt doordat schuldhulpverleners en schuldeisers op veel verschillende manieren met elkaar communiceren (vb. brief, e-mail en diverse online portals). Intrum wil zo snel als mogelijk duidelijkheid verschaffen aan mensen met financiële problemen. Dit om rust te creëren en een schuldenvrije toekomst te kunnen bieden. Om die reden heeft Intrum een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Schuldenknooppunt.

Door het Schuldenknooppunt kunnen schuldhulpverleners en schuldeisers vanaf nu digitaal communiceren via één centraal knooppunt. Snel, betrouwbaar, veilig en uniform. Mensen met financiële problemen worden zo sneller, beter en efficiënter geholpen bij het regelen van hun schulden. Ook de maatschappelijke kosten van schulden nemen hierdoor af.

Lancering

Op donderdag 28 januari 2021 is het Schuldenknooppunt gelanceerd. Het Schuldenknooppunt is een initiatief van de NVVK en de VNG, gerealiseerd met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Intrum is een enthousiaste deelnemer van het Schuldenknooppunt en heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het initiatief. “Wij kiezen voor maatschappelijk verantwoord incasseren en daarmee voor een meer mensgerichte aanpak van schulden. Daar hoort bij dat wij onze klanten zo snel als mogelijk informeren over hun openstaande rekeningen. Het Schuldenknooppunt maakt dit mede mogelijk. De communicatie met schuldhulpverleners verloopt via het Schuldenknooppunt eenduidig, gestandaardiseerd en snel. Door de tijdswinst en administratieve lastenverlichting kunnen wij ons focussen op het leveren van maatwerk aan onze klanten, daar waar maatwerk geboden is”, vertelde Niels van de Beek, Client Relations Manager van Intrum, tijdens de online lancering van 28 januari 2021.

Werking Schuldenknooppunt, bron NVVK.
Weergave Schuldenknooppunt, bron NVVK

Noodzaak tot aansluiten

Volgens de richtlijnen van de NVVK staan er vier maanden voor het regelen van een schuldregeling. Soms duurt dit echter wel twee of drie keer zo lang. De NVVK schrijft dat één van de oorzaken is dat schuldhulpverleners en schuldeisers op veel verschillende manieren met elkaar communiceren: per brief, e-mail, via Excel-sheets of via een online portal. Ook stellen schuldeisers verschillende eisen aan schuldhulpverleners en vice versa. De communicatie die nodig is om een schuldregeling tot stand te brengen is hierdoor een zeer tijdrovende klus geworden voor schuldhulpverlener en schuldeisers. Tijd die niet besteed kan worden aan de begeleiding van de klant. Wanneer meer schuldeisers en schuldhulpverleners zich aansluiten bij het Schuldenknooppunt zal dit probleem verholpen worden en de doorlooptijd van een schuldregeling enorm verkort worden.

Schuldhulpverleners en schuldeisers kunnen via een veilige systeemkoppeling direct aansluiten op het Schuldenknooppunt. Het is ook mogelijk om via een beveiligde online portal gebruik te maken van het Schuldenknooppunt. Daarna is gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen schuldhulpverleners en schuldeisers mogelijk, waardoor minder handmatige handelingen nodig zijn, het proces sneller en efficiënter verloopt en er minder ruimte is voor fouten. Meer over de werking van het Schuldenknooppunt? Bekijk deze video.

6 goede redenen om aan te sluiten op het schuldenknooppunt

  1. Tijdswinst: doorlooptijd schuldregeling wordt verkort.
  2. Kostenbesparing: door tijdswinst per dossier en minder contactmomenten per dossier.
  3. Standaardisatie: één standaard voor berichten en afspraken.
  4. AVG-proof: veiligheid geborgd. Platform slaat geen data op.
  5. Kwaliteitswinst: het gebruik van een geautomatiseerd systeem voorkomt menselijke fouten, biedt overzicht en waarborgt betrouwbaarheid van gegevens
  6. Toekomstbestendig: één aansluiting.

Bent u benieuwd wat Schuldenknooppunt voor uw organisatie kan betekenen? Laat het ons weten!