Consument staat er financieel slecht voor door corona

Eén op de drie Nederlanders vindt op dit moment dat hij niet genoeg geld heeft voor een waardig bestaan. Dat blijkt uit een steekproef die Intrum liet uitvoeren in 24 Europese landen, waaronder Nederland. De steekproef geeft inzicht in hoeverre de uitbraak van corona invloed heeft op de financiën van de consument. Uit de resultaten blijkt dat Nederlanders een toenemende financiële onzekerheid ervaren als gevolg van de coronacrisis. Bijna de helft van de ondervraagden maakt zich zorgen over stijgende rekeningen en één op de vijf heeft zichzelf in de schulden gestoken om kosten te dekken die de coronacrisis met zich meebrengt.

De radicaal veranderde omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zorgen voor stress over financiële zaken, valt te lezen uit de resultaten van de steekproef. Van de ondervraagde personen zag ruim een kwart (28%) zijn inkomen uit werkzaamheden veranderen, door het verliezen van een baan, doordat inkomsten uit de onderneming terug liepen of omdat vrijwillig salaris is ingeleverd.

De millennial staat onder druk

Vooral millennials hebben het zwaar, zeker als er kinderen in het huishouden zijn. Deze groep heeft vaak nog weinig spaargeld opgebouwd, kampt met studieschulden of heeft een relatief lager inkomen dan oudere generaties. Van de groep die aangaf hun rekeningen harder te zien stijgen dan hun inkomen heeft 58% een huishouden met kinderen. Maar liefst 38% van de ondervraagden in de leeftijd 22 tot 37 jaar gaf aan dat zij in de maand april geld hebben geleend om rekeningen te kunnen betalen. Dit geldt zelfs voor 43% van de 18 tot 21 jarigen. Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt Intrum woordvoerder Carlijn Hofland: “Mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen als gevolg van corona kunnen beter contact opnemen met de organisatie waarvan zij de rekening ontvangen hebben, dan dat zij hier geld voor lenen. Dit kost namelijk ook geld. Het voorkomen van schulden is daarnaast beter dan genezen. Contact is hierin van groot belang. Dit om een passende oplossing te kunnen vinden voor de situatie waarin een persoon zich bevindt. Denk hierbij aan een betaalregeling, het voorkomen van kosten of het ‘bevriezen’ van een openstaande rekening. Dit zijn de maatregelen die wij als Intrum zelf nemen als iemand bij ons aangeeft een openstaande schuld nu niet te kunnen aflossen als gevolg van de coronacrisis. Hoe eerder iemand contact opneemt bij betaalproblemen, hoe beter.”

Millennial onder druk
Millennial leent relatief vaker geld om rekeningen te betalen.

Lange termijn zorgen

Onzekerheid is er ook als het gaat om de toekomst. Ruim een kwart van de ondervraagden (27%) geeft aan te denken dat het financieel welzijn in de komende zes maanden verder zal afnemen als gevolg van de coronacrisis. Ook op de langere termijn ziet de onderzochte groep het somber in: 34% geeft aan door corona minder te sparen voor de oude dag. Bijna de helft denkt zichzelf zelfs geen comfortabele oude dag te kunnen veroorloven.

Nederland versus Europa

Vergeleken met andere Europese landen ervaart de Nederlander wel aanzienlijk minder teruggang in financieel welzijn dan andere Europese landen. Bijna de helft (48%) van de Europeanen zegt dat zij zich op financieel vlak minder zeker voelen dan zes maanden terug tegenover 33% van de Nederlanders. Vooral de Grieken en de Polen zien het somber in, zij voeren de statistieken aan als het gaat om zorgen over stijgende rekeningen, de mogelijkheid tot sparen en een achteruitgang in financieel welzijn.

Onderzoek

Intrum doet jaarlijks onderzoek naar het betalingsgedrag van consumenten in de vorm van het European Consumer Payment Report (ECPR). Dit jaar werd het onderzoek echter onderbroken door het uitbreken van de coronacrisis. Om toch een inzicht te krijgen in het betalingsgedrag en het effect van Covid-19 daarop, voerde Intrum Group een steekproef uit in 24 landen. Per land werden 200 inwoners ondervraagd naar hun inkomen, financieel welzijn, betalingsverkeer en spaargedrag.