Nederlandse bedrijven verwachten in tweede helft van 2022 een explosie van betalingsachterstanden

Meer dan de helft (57%) van de Nederlandse bedrijven maakt zich zorgen dat het risico op betalingsachterstanden dit jaar zal toenemen. Belangrijkste oorzaken die daarvoor genoemd worden zijn inflatie, strengere regelgeving, vertragingen in de toeleveringsketen en stijgende rentetarieven. Meer dan 8 op de 10 Nederlandse bedrijven zeggen dat het versterken van hun liquiditeit en cashflow een topprioriteit is in 2022. Dat blijkt uit het jaarlijkse European Payment Report van credit management organisatie Intrum. Het onderzoek werd gehouden onder 11.000 bedrijven in 29 Europese landen, waarvan 500 bedrijven in Nederland.

De 24e editie van het European Payment Report, dat vandaag is gepubliceerd, illustreert duidelijk de veelzijdige uitdagingen waarmee bedrijven te maken krijgen. “Europa maakt misschien wel de meest bewogen en uitdagende periode van de moderne tijd door”, zegt Guy Colpaert, managing director van Intrum Benelux. “Bedrijven worden vandaag geconfronteerd met ongekende ontwrichting en onzekerheid, wat de druk op bedrijven die nog steeds proberen te herstellen van de coronacrisis vergroot. Tegen een achtergrond van inflatie, stijgende rentetarieven en regelgeving, verwachten bedrijven een toename van de betalingsachterstanden en verhoogde groeibarrières in de tweede helft van 2022. Het veiligstellen van een gezonde cashflow is een topprioriteit voor een meerderheid van de ondervraagde bedrijven”.

Inflatie en rentetarieven zorgen voor uitdagingen

De groei vertraagt, terwijl verstoringen van de toeleveringsketen en stijgende energiekosten de inflatie opdrijven in een tempo dat in decennia niet is voorgekomen.

 • Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven (57%) maakt zich zorgen dat het risico op betalingsachterstanden dit jaar zal toenemen, voornamelijk als gevolg van inflatie, strengere regelgeving, vertragingen in de toeleveringsketen en stijgende rentetarieven.
 • Twee op de drie Nederlandse bedrijven (65%) geeft aan dat ze geen ervaring hebben met het beperken van de impact die inflatie kan hebben.
 • Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven (54%) zegt dat de huidige, hoge inflatie hen verhindert om te groeien.
 • Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven is bezorgd dat ze door inflatie niet kunnen voldoen aan looneisen (57%).  
 • Meer dan de helft (62%) krijgt het door de inflatie steeds moeilijker om zijn leveranciers te betalen.
 • 6 op de 10 Nederlandse bedrijven zijn voorzichtiger met hun leen- en bestedingsplannen, aangezien ze verwachten dat de rente de komende 12 maanden verder zal stijgen.

Colpaert: “De zorgen nemen in heel Europa toe naarmate de inflatie versnelt en de groei afvlakt. Als deze trend niet wordt doorbroken, kunnen we een periode van stagflatie tegemoet gaan; krimpende economische output in combinatie met hoge inflatie. Positief is dat de arbeidsmarkten in heel Europa dit jaar zijn blijven aantrekken, hoewel lage werkloosheidscijfers kunnen leiden tot een verdere opwaartse druk op de prijzen door een loon-prijsspiraal.

Bedrijven verwachten dat hun cashflow eronder zal lijden, maar missen de flexibiliteit en expertise om de impact te beheren

Liquiditeit, cashflow en kredietrisicobeheer vormen de belangrijkste strategische prioriteiten, aangezien bedrijven streven naar een solide financiële positie.

 • Bijna  8 op de 10 Nederlandse bedrijven (79%) geven aan dat het versterken van de liquiditeit en cashflow een strategische prioriteit is. Ruim vier op de vijf  Nederlandse bedrijven noemt verbetering van het debiteurenbeheer en kredietrisicobeheer als topprioriteiten.
 • Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven (48%) meldt dat ze nu zwakker staan ​​dan vóór het uitbreken van de pandemie. Tegelijkertijd zegt 6 op de 10 Nederlandse bedrijven (65%) dat de pandemie hen heeft gemotiveerd om beter te worden in het beheersen van risico's die verband houden met betalingsachterstanden.
 • 58 procent van de Nederlandse respondenten zegt dat ze hun beheer van betalingsachterstanden willen verbeteren, maar vinden dit moeilijk vanwege een gebrek aan interne vaardigheden en middelen.

“Bij consumenten daalt de koopkracht en is er nood aan zuurstof om de op til zijnde financiële verstikkingsperiode te overbruggen en doorstaan. Bij bedrijven komt het werkkapitaal onder druk, ontspoort de workload op de financiële administratie en nemen de kosten toe.” analyseert Guy Colpaert de huidige, precaire situatie. “Wij merken bij Intrum vandaag een grote nood aan oplossingen die een vorm van financiering betekenen voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar.“

Bedrijven zien betalingsachterstanden steeds meer als een belangrijke belemmering voor groei

Late betalingen belemmeren de groei van bedrijven in alle Europese landen en belemmeren de economische en sociale ontwikkeling van de economie in het algemeen.

 • 4 op de 10 Nederlandse bedrijven (41%) zegt dat late betalingen de groei van het bedrijf in de weg staan.
 • 2 op de 3 Nederlandse bedrijven (71%) zegt dat snellere betalingen van hun klanten hen zouden helpen hun product- en serviceactiviteiten uit te breiden, terwijl 1 op de 2 zegt dat het hen in staat stellen om meer werknemers te recruteren (48%).

“De bedrijfsgroei vormt vandaag een belangrijke strategische uitdaging.” stelt Guy Colpaert, managing director van Intrum Benelux. “Veel bedrijven zitten gekneld tussen forse prijsstijgingen voor energie en grondstoffen langs de ene kant en klanten die hun koopkracht zien dalen en steeds moeilijker betalen langs de andere kant. De huidige, risicovolle omgeving is een uitgelezen moment om het credit management van Nederlandse bedrijven te verbeteren.”

Vragen over dit nieuwsbericht of wilt u meer weten over de bevindingen uit het European Payment Report?